выходные данные

Xella Polska Sp. z o. o.
ul. Pilchowicka 9/11
02-175 WARSZAWA
Polska

NIP 5252422430
REGON 141349443
KRS 0000303162
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 341 488 000,00 PLN
Tel: +48 22 573 20 00
Fax: +48 22 573 20 70