Zrównoważony rozwój

Ytong Silka Multipor dla zrównoważonego budownictwa

W roku 2009 Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii pracowały nad nowelizacją („Recast”) dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD. Komisja Europejska zakłada, że w sektorze budynków istnieją opłacalne możliwości znacznych redukcji konsumpcji energii i emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia do 2020 r. celu „3 x 20%”.

Główne propozycje dotyczące wymagań energetycznych dotyczą zobligowania krajów UE do przeglądu wymagań energetycznych i porównania z optymalnym ekonomicznie poziomem oraz zobowiązania krajów UE do konkretnych działań promujących rynek budynków o niskiej lub zerowej konsumpcji energii pierwotnej i emisji CO2.

Jednym słowem przyszłość należy do budownictwa zrównoważonego. Chcąc zrozumieć czekające nas zmiany należy najpierw wytłumaczyć, czym jest budownictwo zrównoważone. Budownictwo zrównoważone to projektowanie i wznoszenie budynków w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami naturalnymi w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku (właściwą eksploatację, prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne), aż do jego rozbiórki. W praktyce przejawia się to w wykorzystaniu materiałów jak najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, zmniejszenia zużycia energii oraz produkcji zanieczyszczeń, zazieleniania budynku i terenów do niego przyległych.

Więcej o zrównoważonym budownictwie Xella znaleźć można na specjalnej stronie http://nachhaltigkeit.xella.com/

Raport o zrównoważonym rozwoju jest dostępny w języku angielskim oraz niemieckim.