Zalety ściany jednowarstwowej Ytong EnergoUltra+

 

Zaleta 1. Energooszczędność
 
Bloczki Ytong EnergoUltra+ mają współczynnik przewodzenia ciepła λ na poziomie 0,072 W/(mK), co dla materiałów murowych jest wartością wyjątkowo małą (w tym wypadku im mniejsza wartość, tym lepiej). Dzięki temu wymurowane z nich ściany już przy grubości 36,5 cm mają współczynnik przenikania ciepła U równy 0,20 W/(m²K) i spełniają nowe wymogi termiczne zapisane w Warunkach Technicznych 2021. Jeszcze większą izolacyjność cieplną mają wykonane z tych bloczków ściany o grubości 48 cm – ich współczynnik U wynosi jedynie 0,15 W/(m²K)! Taka przegroda z nawiązką spełnia nowe Warunki Techniczne i wręcz pozwala osiągnąć parametry wcześniej zarezerwowane dla domów energooszczędnych.
 
Jednowarstwowe ściany Ytong EnergoUltra+ w rzeczywistości jednak lepiej chronią wnętrza domu przed ucieczką ciepła niż ściany dwu- i trójwarstwowe o takich samych parametrach termicznych. Jest tak dlatego, że zimą – podczas mroźnej, ale bezchmurnej pogody – ściany te, których zewnętrzna powierzchnia nie jest osłonięta warstwą izolacji cieplnej, są nagrzewane intensywnie przez promieniowanie słoneczne. W tych okresach przez ściany Ytong EnergoUltra+ nie tylko nie ucieka ciepło z pomieszczeń, a jest nawet do nich transportowane, wspomagając pracę instalacji grzewczej.
 
Brak zewnętrznej warstwy termicznej w ścianach Ytong EnergoUltra+ ma swoje zalety także podczas gorącego lata. Wraz z nadejściem chłodnych nocy, ciepło zakumulowane w ścianach w ciągu upalnego dnia, jest przez nie oddawane do otocznia. To zjawisko nie tylko obniża temperaturę wewnątrz domu, ale także przygotowuje wychłodzone przez noc ściany do nadejścia kolejnego gorącego dnia.
 
Do korzyści ze ścian Ytong EnergoUltra+ należy także zaliczyć to, że w całej swojej grubości akumulują one ciepło z bardzo nagrzanych pomieszczeń i oddają je do nich, gdy zaczynają się wychładzać. Stabilizuje to temperaturę powietrza w domu, co ma korzystny wpływ nie tylko na komfort termiczny panując w środku, ale i na efektywność nowoczesnych instalacji grzewczych.
 
Zaleta 2. Szybkość i łatwość budowania
 
Ściany jednowarstwowe z bloczków Ytong EnergoUltra+ wykonuje się bardzo szybko przede wszystkim dlatego, że nie trzeba ich później docieplać, jak to ma miejsce przy ścianach dwuwarstwowych. Nie bez znaczenia jest jednak także to, że wszystkie produkty firmy Xella Polska wykonywane są z dużą dokładnością wymiarową.
 
Umożliwia to murowanie ścian na cienkiej spoinie, bez dodatkowego szlifowania bloczków na budowie. Bardzo łatwe jest także przycinanie ich z dużą dokładnością na potrzebny wymiar. Precyzja wykonania bloczków Ytong EnergoUltra+ sprawia także, że pionowe powierzchnie wymurowanych z nich ścian są z obu stron przygotowane od razu do pokrywania tynkami pocienionymi lub cienkowarstwowymi.  
 
Wykonywanie ścian jednowarstwowych Ytong EnergoUltra+ bardzo ułatwiają i przyspieszają znajdujące się w ofercie firmy Xella Polska systemowe elementy uzupełniające, takie jak nadproża prefabrykowane Ytong oraz kształtki Ytong U do wykonywania ich na placu budowy, a także elementy ocieplania wieńca Multipor.
 
Zaleta 3. Duża wytrzymałość na ściskanie i sztywność
 
Mimo że bloczki Ytong EnergoUltra+ są stosunkowo lekkie, to wykonana z nich ściana jednowarstwowa ma dużą nośność i sztywność. Jest tak przede wszystkim dlatego, że bloczki te wypełniają całą jej grubość i co najmniej w warstwach poziomych są w niej ze sobą połączone bardzo mocną, systemową zaprawą do cienkich spoin.
 
Nie bez znaczenia jest także to, że wytrzymałość na ściskanie nowych bloczki Ytong EnergoUltra+, wynosząca 2,2 N/mm2, jest wyższa niż wcześniejszych odmian, mimo ich lepszej izolacyjności termicznej i podobnej gęstości.
 
Zaleta 4. Wysoka paroprzepuszczalność i lepszy mikroklimat wnętrz
 
Bloczki Ytong EnergoUltra+ mają mały współczynnik oporu dyfuzyjnego µ, co oznacza, że są one przepuszczalne dla pary wodnej. Dzięki temu wykonane z nich ściany jednowarstwowe mogą łatwo pochłaniać nadmiar wilgoci z pomieszczeń, a następnie akumulować ją w sobie bez żadnych negatywnych konsekwencji.
 
Gdy we wnętrzu domu zrobi się zbyt sucho, to bez trudu oddają do pomieszczeń zakumulowaną w sobie parę wodną. Takie zachowanie ścian Ytong EnergoUltra+ gwarantuje mieszkańcom w miarę stabilny i bardzo przyjazny pod względem wilgotnościowym mikroklimat we wnętrzach.
 
Przepuszczalność dla pary wodnej ma jeszcze większe znaczenie dla nowo wybudowanego domu. Budynek ze ścianami jednowarstwowymi Ytong EnergoUltra+ pozbywa się całkowicie wilgoci technologicznej nawet o parę lat szybciej niż wtedy, gdy ma on ściany dwuwarstwowe. Przy czym dotyczy to nie tylko tej wilgoci, która znajduje się w świeżo wymurowanych ścianach, ale i w innych „mokrych” elementach domu, takich jak stropy, schody, tynki, wylewki podłogowe itp.
 
Szybsze wysychanie nowego domu ze ścianami jednowarstwowymi wynika z tego, że w przeciwieństwie do dwuwarstwowych nie są one na żadnym etapie budowy osłaniane warstwą izolacji. Dzięki temu przez cały czas ściany jednowarstwowe Ytong EnergoUltra+ pozbywają się wilgoci nie tylko przez wnętrze domu, ale przede wszystkim bezpośrednio do otoczenia, w czym wydanie pomaga im zarówno słońce, jak i wiatr.
 
Podsumowując, ściana jednowarstwowa oznacza zdrowy mikroklimat wnętrz, co przekłada się na lepsze samopoczucie mieszkańców domu.
 
Zaleta 5. Trwałe i solidne elewacje
 
Ściany z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+ są bardzo trwałe i całkowicie niepalne, czego nie da się powiedzieć o ścianach dwuwarstwowych ocieplonych zwykłym styropianem. Są one także odporne na korozję biologiczną. 
 
Do ważnych zalet ścian jednowarstwowych Ytong EnergoUltra+ zaliczyć należy także to, że wykonane na nich elewacje domów są zdecydowanie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne od takich, w których warstwa elewacyjna została ułożona na ociepleniu ścian dwuwarstwowych. Przy czym nie ma żadnego znaczenia, czy warstwa izolacji termicznej takich ścian jest wykonana ze styropianu czy z wełny mineralnej.  
 
Zaleta 6. Dobra izolacyjność akustyczna
 
Ściany jednowarstwowe z bloczków Ytong EnergoUltra+ dobrze chronią wnętrza domu przed zewnętrznym hałasem. Dla ściany o grubości 48 cm współczynnik RA2 wynosi 45 decybeli (dB), co oznacza, że hałas ruchliwej ulicy we wnętrzu domu obniża się do poziomu szeptu. Oczywiście pod warunkiem, że w ścianach tych zamontowano okna o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej.