Wymagania BHP i ochrony środowiska dla (Pod)Wykonawców

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem

Oczekujemy takiego podejścia od wszystkich naszych pracowników zatrudnionych w Xella Polska, jak również od wszystkich naszych partnerów biznesowych oraz firm zewnętrznych, które wykonują pracę na terenie zakładów należących do Xella Polska. W celu wspólnego i zrównoważonego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych stron opracowano dokument „Wymagania BHP i ochrony środowiska dla (Pod)Wykonawców obowiązujące w Xella Polska Sp. z o.o.” (w skrócie „Wymogi bezpieczeństwa”), które są integralnym elementem każdego zamówienia i zlecenia.

 

Wymagania BHP i ochrony środowiska dla (Pod)Wykonawców obowiązujące w Xella Polska sp. z o.o.​

 

Karta bezpieczeństwa pracy wykonawcy Xella Polska

 

Porozumienie pracodawców Xella Polska

 

 

Safety is a top priority

This applies to us in dealing with our own employees and we also have this irrevocable claim to our contractual partners who work on the Xella company premises. In order to jointly and sustainably ensure the safety of all parties involved, the "Environmental, Health and Safety Requirements for Contractor Contracts" (in short: safety regulations) are therefore an integrated component of every order and assignment.

Environmental, Health and Safety Requirements for Contractor Contracts" (in short: safety regulations)