Wykorzystanie zapraw do cienkich spoin Ytong-Silka

Zalety zapraw do cienkich spoin i ich przełożenie na parametry ścian

Zaprawa do cienkich spoin Ytong-Silka

Podstawą wymurowania ścian jednowarstwowych jest uzyskanie współczynnika U (przenikalności cieplnej) o wartości nie przekraczającej 0,30 W/m2K. Ważne jest, że wartość ta odnosi się do całej ściany, a nie tylko elementów murowych (bloczków, pustaków), z których jest wykonana.

Znaczący wpływ na wartość współczynnika U może zatem mieć zastosowana zaprawa. Ściany wykonane na zaprawie ogólnego przeznaczenia („tradycyjnej”) mają grube spoiny, 10-20 mm, które mogą zajmować nawet 8% powierzchni muru. Niska termoizolacyjność tego typu zapraw sprawia, że współczynnik U jest często niższy niż wynikałoby to termoizolacyjności samych pustaków. Dlatego też producenci elementów wymagających murowania na grubej spoinie (np. pustaków ceramicznych) zalecają stosowanie zapraw ciepłochronnych, które i tak często nie osiągają termoizolacyjności porównywalnej z bloczkami czy pustakami.

Zaprawy do spoin cienkich stosowane są do murowania ścian z elementów o wysokiej dokładności wymiarowej, nie przekraczającej 2 mm. Grubość spoiny wynosi w tym wypadku jedynie 1-3 mm. Dzięki temu zastosowana zaprawa praktycznie nie wpływa na termoizolacyjność ściany. Współczynnik U zależy zatem wyłącznie od zastosowanych elementów murowych.

Wiele nowoczesnych materiałów budowlanych, obok wysokiej dokładności wymiarowej, charakteryzuje się również tzw. powierzchnią czołową profilowaną, czyli łączeniem na pióro i wpust. Dzięki temu spoiny pionowe nie muszą być wypełniane zaprawą, co dodatkowow zmniejsza jej wpływ na termoizolacyjność ściany.

Wybór rodzaju zaprawy zależy bezpośrednio o rodzaju materiałów do budowy ścian. W przypadku ścian jednowarstwowych warto zatem postawić na elementy o wysokiej dokładności wymiarowej (np. bloczki Ytong), które pozwalają na stosowanie zapraw do cienkich spoin. Warto również wybierać zaprawy, które ma w swojej ofercie producent bloczków, tak aby cała ściana była wykonana z elementów jednego systemu.

Do bloczków Ytong oraz Silka polecamy zaprawę murarską do cienkich spoin Ytong-Silka. Jest ona do kupienia u  naszych dystrybutorów.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką instrukcję stosowania zaprawy Ytong-Silka.