Silka - siła jakości - najlepsza ochrona akustyczna mieszkań

Mieszkając w bloku częściej niż z problemem „zimnej ściany”, spotykamy się z kłopotliwymi hałasami dobiegającymi z sąsiednich mieszkań bądź klatki schodowej. To właśnie ochrona akustyczna jest jednym z najważniejszych parametrów, na jakie powinni zwracać uwagę kupujący nowe mieszkania w budynku wielorodzinnym lub inwestorzy domów jednorodzinnych. Co zrobić, by ściana była „cicha”, to znaczy nie przenosiła hałasów?

Sposób na hałasy z wnętrza budynku

Zamieszkaj w cichym domu - Silka

W temacie ochrony akustycznej mieszkań najważniejszym typem przegród są ściany wewnętrzne, oddzielające lokale mieszkalne od sąsiednich, a także korytarzy i klatek schodowych. Wymagana izolacyjność akustyczna wynosi w tym przypadku R’A1 ≥ 50 dB (Norma PN-B-02151-3:1999). Ściany zewnętrzne odgrywają mniejszą rolę, bo już samo spełnienie przez nich wytycznych termicznych wiąże się z taką ich grubością, że praktycznie chronią przed, nawet uporczywym, hałasem z zewnątrz.

Najbardziej kłopotliwe są więc hałasy z wnętrza budynku. Aby się od nich skutecznie odizolować projektanci budynków poszukują materiałów o wysokiej gęstości, chcąc uzyskać przegrody wewnętrzne o wysokiej masie powierzchniowej. Najcięższym materiałem murowym są bloki wapienno-piaskowe (silikatowe), które często stają się naturalnym wyborem.

Bardzo duża gęstość bloków wapienno-piaskowych Silka sprawia, że ściany międzymieszkaniowe można wznosić z bloków już o grubości 18 cm. Rozwiązanie takie ma wiele zalet w porównaniu do innych materiałów murowych, czy systemów wznoszenia ścian.

Silka - skuteczna izolacyjność akustyczna ścian

Poznaj blok Silka - ściana akustyczna

Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka E18A oraz E18A+ to przegrody o wysokiej izolacyjności akustycznej wynoszącej odpowiednio RA1 = 54 dB oraz RA1 = 55 dB. Wartość współczynnika RA1 określana jest na podstawie badań laboratoryjnych. Bloki Silka z powodzeniem spełniają normy akustyczne dla wymagających przegród wewnętrznych, zapewniając przy tym we wnętrzu lokalu mieszkaniowego upragnioną ciszę i spokój.

W rzeczywistości obok izolacyjności akustycznej samej przegrody, znaczenie mają również pośrednie (tzw. boczne) drogi przenoszenia dźwięku. Stąd opracowując elementy murowe Silka E18A i E18A+ ich producent, firma Xella Polska, przewidziała nadwyżkę co najmniej 4 dB. Dzięki temu, stosując te materiały architekci i wykonawcy mogą być spokojni o spełnienie wymogu R’A1 ≥ 50 dB.

Większa powierzchnia, szybsze wykonanie

Bloki wapienno-piaskowe Silka pozwalają na osiągnięcie wymaganej izolacyjności akustycznej ścian w większości projektowanych przypadków. Bardzo ważną zaletą bloków Silka E18A i E18A+ jest przy tym ich stosunkowo niewielka szerokość. Trudno o cieńszą ścianę murową spełniającą wymogi akustyczne wobec ścian międzylokalowych. Dzięki temu architekt jak i inwestor domu mają większe pole manewru przy projektowaniu i budowie. Może zaprojektować i wybudować mieszkania o większej powierzchni użytkowej!

Jednocześnie murowanie z bloków Silka E18A przebiega szybciej niż w przypadku innych elementów murowych, jak pustaki ceramiczne czy betonowe. Bloki Silka muruje się przy pomocy zaprawy do cienkich spoin, a jej zastosowanie sprawia, że ściana zawiera znacznie mniej wilgoci technologicznej.

Dowiedz się więcej