Silikaty

Cegła wapienno-piaskowa Silka

Silikaty - o blokach Silka

Silka jest to cegła wapienno-piaskowa. Otrzymuje się ją z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). Pod działaniem przegrzanej pary wodnej o temperaturze 200°C przy zwiększonym ciśnieniu 16 atmosfer około 4÷7% krzemionki łączy się z wapnem tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia. Nowopowstałe związki wiążą ziarna piasku, co wpływa na wysoką wytrzymałość gotowych wyrobów. Proces produkcji Silki trwa obecnie niespełna 12 godzin.

Bloki wapienno-piaskowe Silka charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką gęstością – od 1200 do 2000 kg/m3. Dzięki temu bloki Silka są niezwykle wytrzymałe, co pozwala wznosić, szczególnie w budynkach jednorodzinnych, cieńsze ściany konstrukcyjne. Wysoka gęstość gwarantuje także bardzo dobrą izolacyjność akustyczną i akumulację ciepła. Sprawia to, że ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka doskonale sprawdzają się jako przegrody wewnętrzne zapewniające komfort i ciszę oraz bardzo dobre warunki termiczne, szczególnie w upalne letnie dni.

Silikaty - materiał budowlany od zarania dziejów

Od samego początku ludzkiej cywilizacji naturalny piaskowiec był używany jako materiał budowlany. Dotyczy to również cegły wapienno - piaskowej od momentu jej wynalezienia, początkowo w Niemczech, a później w wielu innych częściach Europy. Stale rosnące stosowanie tego materiału po drugiej wojnie światowej zawdzięcza nie tylko doskonałym właściwościom (wysoka wytrzymałość na ściskanie i dokładność wymiarowa), ale także z uwagi na właściwości, które uzyskały obecnie zasadnicze znaczenie: zdrowe środowisko życia, komfort termiczny, doskonała zdolność regulacji wilgotności i izolacyjność akustyczna.

Silikaty w budownictwie wielorodzinnym

Cegła wapienno-piaskowa, powszechnie znana jako silikat, jest produkowana na masową skalę już prawie 130 lat. Do jej produkcji wykorzystywane są jedynie piasek, wapno i woda. Sprawia to, że ciężko znaleźć materiał bardziej naturalny, niż silikat. Łatwa dostępność do surowców, ich naturalność oraz stosunkowo tani proces produkcji spowodował, że silikaty należą do jednych z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Silikaty spełniają wszystkie wymagania, które stawia się materiałom stosowanym w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.

Wytrzymałość

Silikaty w zależności od typu charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie od 15 do 25 MPa, co jest wytrzymałością porównywalną do betonu. Ich stosowanie jest bezpieczne nawet przy wysokich konstrukcjach przenoszących duże obciążenia. Przy tradycyjnych konstrukcjach, bezpieczne jest stosowanie ścian nośnych z wyrobów Silka o grubości nawet 12 cm! Do najbardziej wytrzymałych silikatów zaliczamy produkty Silka E18S i E24S klasy 25.

Akustyka

Często mieszkańcy budynków wielorodzinnych borykają się z problemami niechcianych hałasów z sąsiednich mieszkań, klatek schodowych oraz z zewnątrz. Wszystkie mury z bloków wapienno-piaskowych Silka są doskonałym izolatorem akustycznym. Aby przegroda zapewniła odpowiednią izolacyjność akustyczną wystarczy ściana z silikatów o grubości 12 cm. Do ścian, którym stawia się największe wymagania akustyczne polecane są bloki wapienno-piaskowe Silka E18A+

Bezpieczeństwo pożarowe

W budownictwie mieszkaniowym dużą wagę przywiązuje się do odporności ogniowej. Bloki wapienno-piaskowe Silka charakteryzują się klasą reakcji na ogień A1, co oznacza, że są materiałem całkowicie niepalnym. Dodatkowo ściana z silikatów o grubości zaledwie 15 cm jest w stanie zachować swoją nośność, szczelność i izolacyjność przez ponad 240 minut przy pełnym obciążeniu ogniowym.

Wygoda stosowania

Bloki silikatowe Silka muruje się na cienką spoinę i na pióro-wpust, co znacznie skraca czas murowania przegrody. W porównaniu do pustaków ceramicznych oszczędzamy nawet 0,3 roboczogodziny na każdym metrze kwadratowym. Dodatkowo silikaty z grupy Xella charakteryzują się gładką powierzchnią i dużą dokładnością wymiarową, co znacznie ułatwia późniejsze tynkowanie. Ciekawą propozycją są wielkowymiarowe silikaty Silka Tempo. Dzięki dużym wymiarom, możemy skrócić czas murowania nawet o 60%.Silikaty Silka E

Blok silikatowy SILKA E