Ściany wewnętrzne nośne

Wewnętrzne ściany nośne przenoszą znacznie więcej obciążeń, niż ściany zewnętrzne. Z tego względu do ich wykonania zalecamy stosowanie bloczków Ytong PP3/0,5, Ytong PP4/0,6, Ytong PP5/0,7 lub bloków Silka.

Poza funkcją konstrukcyjną wewnętrzne ściany nośne pełnią także rolę przegród wydzielających poszczególne pomieszczenia, w tym sąsiadujące mieszkania. Z tego względu w ich przypadku istotna także odporność ogniowa oraz izolacyjność akustyczna.

Ytong Forte - mocna ściana wewnętrzna z betonu komórkowego

Bloczek Ytong Forte - ściany wewnętrzne

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają graniczną wartość współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,3 W/(m2K) dla przegród oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

Z tego względu wewnętrzna ściana oddzielająca część mieszkalną domu jednorodzinnego od garażu powinna być ocieplona lub wykonana z bloczków Ytong Forte PP2,5/0,4 36,5 cm. Dzięki temu pozostanie całkowicie niepalna, będzie wykonana znacznie szybciej, a ściany garażu nie stracą swojej funkcjonalności, zapewniając dobre podłoże do mocowania regałów i półek, które występują w każdym garażu. Grubość ściany 36,5 cm sprawia, że ściana z betonu komórkowego Ytong Forte o wytrzymałości 2,5 MPa z powodzeniem może być stosowana jako wewnętrzna ściana konstrukcyjna.

Ytong PP4/0,6 grub. 24 cm

Bloczki, których głównym zastosowaniem jest budowa wewnętrznych ścian konstrukcyjnych. Zastosowanie ich to nie tylko gwarancja wytrzymałości ściany, komfortu akustycznego i bezpieczeństwa pożarowego, ale także szybkiego i prostego murowania.

Ściana wewnątrzna akustyczna - Bloki Silka E18A oraz Silka E18A+

Blok Silka E18A

Poszukując optymalnych rozwiązań ściennych Xella Polska zaprojektowała bloki wapienno-piaskowe Silka E18A oraz E18A+. Silikat o szerokości 18 cm pozbawiony jest jakichkolwiek otworów i drążeń. Dzięki temu ma większą masę, co pozwala uzyskać jeszcze lepsze parametry akustyczne. Badania laboratoryjne potwierdziły doskonałe parametry takiego rozwiązania. Otrzymano produkt, który przy szerokości 18,0 cm może być stosowany do budowy ścian oddzielających mieszkania i klatkę schodową w budownictwie wielorodzinnym, przy których obowiązuje wymóg R’A1 ≥ 50 dB.

Czytaj więcej o ścianach akustycznych

Silka Tempo 24

Silka Tempo

Największe oszczędności przy realizowaniu inwestycji można uzyskać dzięki dobrej organizacji budowy. Z myślą o efektywnym prowadzeniu prac zaprojektowaliśmy wielkowymiarowe bloki Silka Tempo. Ściana z silikatów o wymiarach 60x50 powstaje nawet 4 razy szybciej niż z ściana drobnowymiarowych elementów. Murowana jest za pomocą mini-żurawia – w jednym cyklu powstaje nawet 0,6 m2 ściany! Pełne, masywne bloki produkowane są w klasie gęstości 2,0, dzięki czemu zapewniają doskonałe parametry akustyczne.

Czytaj więcej o blokach Silka Tempo