Ściany piwniczne i fundamentowe

Silka E-S oraz Ytong GT na ściany piwniczne i fundamentowe

Ściany piwniczne i fundamentowe SILKA E-S

Do ścian piwnicznych i fundamentowych stosuje się przeważnie pełne bloki Silka E18S i Silka E24S. Muruje się je wypełniając spoiny poziome i pionowe. Alternatywą mogą być również bloczki z betonu komórkowego Ytong w wersji GT - czyli z uchwytem montażowym, bez piór i wpustów - w tym przypadku używamy spoiny pionowej również na powierzchnie czołowe.

Ściany piwniczne i fundamentowe należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to składa się z izolacji pionowej (warstwa wodochronna z osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz z izolacji poziomej w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. W razie konieczności stosuje się również odwodnienie gruntu przylegającego do ściany piwnicy. Odwodnienie to przeprowadza się przez zastąpienie gruntu rodzimego żwirem z odprowadzeniem wody za pomocą drenażu.