Ściany akustyczne

Ytong i Silka – komfort akustyczny

Izolacyjność akustyczna ścian Ytong i Silka w zależności od masy przegrody

Izolacyjność akustyczna jest jednym z największych wyzwań podczas projektowania obiektów wielorodzinnych i użyteczności publicznej.

Wymagania względem ochrony akustycznej określa norma PN-B-02151-3:1999. Podana minimalna izolacyjność akustyczna dotyczy ścian wbudowanych, z uwzględnieniem izolacyjności samej przegrody jak i zjawiska bocznego przenoszenia dźwięku.

Prawo masy
Zgodnie z prawem masy, im większy ciężar powierzchniowy przegrody, tym wyższa jej izolacyjność akustyczna.

Najważniejsze wymagania
Ściany oddzielające lokal mieszkalny od innych części budynku powinny charakteryzować się izolacyjnością akustyczną na poziomie R’A1 ≥ 50 dB.

Dodatkowo przegrody oddzielające mieszkania od klatek schodowych powinny wykazywać izolacyjność termiczną na poziomie U ≤ 1,0 W/(m2K) zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi1).

Wybrane wymagania izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych

Typ budynku i pomieszczenia R’A1 [dB]

Budynki wielorodzinne

mieszkanie

50

korytarze, klatka schodowa

50

pomieszczenia sanitarne

35

pokoje w mieszkaniu

30-35

Budynki administracyjne

pokoje do pracy wymagające koncentracji, dyrektorskie

40-45

sanitariaty

50

Zalety ścian Silka

 

  • wysoka izolacyjność akustyczna ścian z dużym współczynnikiem bezpieczeństwa,
  • możliwość uzyskania dodatkowej przestrzeni użytkowej dzięki zmniejszonej grubości przegród.

Silka E18A+ grub. 18 cm – cienka ściana akustyczna

Silka E18A+
  • Elementy murowe o gęstości 2000 kg/m3.
  • Ciężar powierzchniowy ścian z tynkiem gipsowym o grub. 1 cm - 380 kg/m2.
  • Izolacyjność akustyczna ścian z bloków Silka E18A+ wynosi RA1 = 55 dB2) (spoiny pionowe wypełnione zaprawą).
  • Możliwość uzyskania dużej powierzchni użytkowej mieszkań.

Silka Tempo grub. 24 cm - efektywne rozwiązanie

Silka Tempo - akustyka i wytrzymałość
  • Izolacyjność akustyczna ścian z bloków Silka Tempo o grub. 24 cm wynosi RA1 = 57 dB2), 3).
  • System Silka Tempo pozwala na wymurowanie ścian nawet 3x szybciej niż z elementów drobnowymiarowych.

Wymagana izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami)
2) Wartość nie uwzględnia przenoszenia bocznego dźwięku indywidualnego dla miejsca wbudowana przegrody
3) Wartość przy wypełnieniu spoin pionowych.
4) Wartość szacowana na podstawie prawa masy. Ze względu na duży rozmiar elementów Silka Tempo, wykonanie laboratoryjnego badania izolacyjności akustycznej nie jest możliwe.