Promocja Przygotuj się do sezonu - regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „PRZYGOTUJ SIĘ DO SEZONU”


1. Organizatorem Promocji jest XELLA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pilchowicka 9/11. Koordynacją Promocji zajmuje się Centrum Serwisowe, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 07-401 Ostrołęka, infolinia 801 122 227, 29 76 70 360, fax 29 76 70 214.

 

2. Promocja prowadzona jest pod hasłem „Przygotuj się do sezonu”.

 

3. Promocja „Przygotuj się do sezonu” polega na możliwości zakupu produktów z działu akcesoria na www.sklep.xella.pl z rabatem 40% w terminie od 27.02.-11.03.2012 roku.

 

4. Promocja „Przygotuj się do sezonu” skierowana jest do budowlanych firm wykonawczych, budujących domy jednorodzinne na zlecenie klientów indywidualnych w Systemie SILKA, YTONG i/lub w Systemie 20 cm PLUS.

 

5. Promocja „Przygotuj się do sezonu” obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. W Promocji „Przygotuj się do sezonu” nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

7. Warunkiem wzięcia udziału w promocji "Przygotuj się do sezonu" jest odesłanie wypełnionego formularza zamówienia (dane firmy, telefon, ilość zamawianych produktów) na konkretne produkty z oferty Xella. Z promocji "Przygotuj się do sezonu" można również skorzystać rejestrując się bezpośrednio w sklepie internetowym na www.sklep.xella.pl, a następnie przy zamówieniu podając kod promocyjny: sezon2012 i w komentarzu wpisując "Promocja: Przygotuj się do sezonu".

 

8. Zamówienie powinno zawierać: dokładne dane firmy wykonawczej (w tym obowiązkowo numer telefonu, numer NIP, nr telefonu kontaktowego). Jeśli adres wysyłki jest inny niż adres firmy, prosimy o jego podanie.

 

9. Przy zakupie przez sklep internetowy, uczestnik promocji może skorzystać z następujących form płatności:
a. bezpośredni przelew internetowy „on-line”,
b. płatność kartą kredytową,
c. płatność w drodze przelewów tradycyjnych.
Wybór zapłaty z wybranych powyższych możliwości dokonywana jest na konto bankowe firmy PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60–324 Poznań, z którą Xella ma podpisaną odpowiednią umowę. Numer konta zostanie przesłany w e-mailu, potwierdzającym wpłynięcie zamówienia. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia w tym przypadku odbywa się bezpośrednio po wpłynięciu należności na wskazany numer rachunku bankowego, najpóźniej do 8 kwietnia 2012 roku.
d. płatność za pobraniem.

 

10. Przy skorzystaniu z formularza zamówienia wysyłanego pocztą, uczestnik promocji zobowiązany jest do uiszczenia płatności za zamówione produkty poprzez opcję płatności za pobraniem.

 

11. Zamówienia zostaną zrealizowane, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2012 roku. Firma wykonawcza zamawiająca produkty w promocji "Przygotuj się do sezonu" nie ponosi kosztów ich przesyłki. Dostawa piły tarczowej i taśmowej ustalana będzie indywidualnie z zamawiającym.

 

12. Odbiór przesyłki i sprawdzenie jej stanu odbywa się wg regulaminu firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Przesyłki o wadze powyżej 20 kg lub wartości zamówienia przekraczającej 5 000,00 zł brutto bądź spełniające dwa warunki wymienione powyżej będą traktowane jako zamówienia specjalne.

 

13. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana będzie faktura VAT, która zostanie wysłana do zamawiającego wraz z przesyłką.

 

14. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, uczestnik promocji odsyła go do Xella przesyłką pocztową wraz z otrzymaną fakturą z zaznaczoną uwagą „reklamacja” i opisem przyczyn reklamacji. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Xella zwróci pieniądze.

 

15. Xella nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych „za pobraniem” do swojej siedziby. W przypadku reklamacji, równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do Xella wadliwego towaru zostanie zwrócona uczestnikowi promocji natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

 

16. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu lub reklamacji zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez obsługę sklepu internetowego Xella w następujący sposób:
– jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,
– jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego Xella otrzymała przelew,
– w przypadku, gdy zamówienie było opłacone przelewem tradycyjnym bądź „za pobraniem” zwrot pieniędzy zostanie przekazany przelewem bankowym na wskazany przez uczestnika promocji rachunek bankowy.

 

17. Zwracane lub reklamowane towary należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres:
Xella Polska Sp. z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 1
07–401 Ostrołęka
koniecznie z dopiskiem: „sklep internetowy zwrot”
lub „sklep internetowy reklamacja”

 

18. Uczestnikowi Promocji "Przygotuj się do sezonu" nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rabat.

 

19. Promocji "Przygotuj się do sezonu" nie można łączyć z innymi promocjami organizowanymi przez Xella Polska Sp. z o.o. (rabaty się nie sumują).

 

20. W przypadku, gdy uczestnik promocji "Przygotuj się do sezonu" nie odbierze zamawianego towaru, zostanie obciążony kosztami przesyłki.

 

21. Uczestnicy Promocji "Przygotuj się do sezonu" wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu w celach marketingowych i podatkowych. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (DzU 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażenie przez uczestnika Promocji "Przygotuj się do sezonu" zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na przyznanie uczestnikowi rabatu.

 

22. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Promocji "Przygotuj się do sezonu", XELLA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych tu zasad i warunków.

 

23. XELLA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad Promocji "Przygotuj się do sezonu" w trakcie jej trwania. XELLA Polska Sp. z o.o. ma prawo odwołać Promocję "Przygotuj się do sezonu".

 

24. Regulamin Promocji "Przygotuj się do sezonu" dostępny jest na stronie www.ytong-silka.pl.

 

25. Biorący udział w Promocji  "Przygotuj się do sezonu" uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.