Termomodernizacje za pomocą Multipor

Renowacja kamienicy
Ocieplanie stropu
Ocieplenie mieszkania od wewnątrz

Mineralne płyty izolacyjne Multipor

Płyty Multipor przykleja się do podłoża za pomocą zaprawy systemowej Multipor. Przed montażem płyt wymaga się oczyszczenia podłoża z zanieczyszczeń. Zaprawę nanosi się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 8 mm. Płyty dociska się do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu i dosuwa płynnym ruchem na właściwą pozycję. W zależności od wymiarów ocieplanej powierzchni, płyty Multipor można łatwo i precyzyjnie dociąć do odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej lub mechanicznej.

Ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, ościeża otworów okiennych i drzwiowych powinny być odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego płytami Multipor o grub. 3 cm. Płyty te produkowane są o wymiarach 60 x 25 cm i są nieznacznie cięższe od pozostałych płyt.

Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności. Powierzchnię ocieplonej ściany pokrywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia się siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.

Po związaniu warstwy zaprawy Multipor można nakładać mineralny tynk cienkowarstwowy, który powinien być tynkiem silikatowym lub należeć do grupy tynków CS I lub CS II według PNEN 9981. Jako alternatywę można zastosować gładź gipsową lub wapienną. Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy Multipor oraz warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 10 mm.

Dodatkowo z płyt Multipor wykonywane są elementy Multipor EDW, które służą jako ocieplenie wieńca. Występują w grubościach 12 i 14 cm.

Multipor - podstawowe zasady wykonawstwa

Nakładanie zaprawy na płytę Multipor
  • Płyty Multipor montowane są równocześnie z częścią nośną muru lub mocowane do podłoża za pomocą zaprawy;
  • Płaszczyzna podłoża musi być oczyszczona, wyrównana;
  • Zaprawa nanoszona jest za pomocą pacy zębatej na całą powierzchnię bloczka;
  • Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić około 8 mm;
  • Zużycie zaprawy wynosi 2,5 ÷ 3,0 kg/m2;
  • Ze względu na ssanie wiatru w ścianach zewnętrznych wymagane jest użycie kołków mocujących.

Do montażu płyt Multipor zaleca się stosować narzędzia murarskie:

  • piła widiowa;
  • paca zębata do nakładania zaprawy (zęby o głębokości 10 mm);
  • paca do szlifowania.

Montaż płyt Multipor