Ochrona prywatności

Polityka prywatności
Xella International S.a.r.l oraz jej wszystkie spółki powiązane w tym Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Xella, mają przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą i oferowanymi przez nas produktami. Ochrona Państwa danych jest dla nas kwestią wyjątkowo istotną i chcielibyśmy, aby czuli się Państwo bezpiecznie odwiedzając naszą stronę. Ochrona prywatności podczas przetwarzania Państwa danych osobowych jest bardzo ważnym zagadnieniem, które uwzględniamy w przypadku wszystkich naszych procesów biznesowych. Dane osobowe gromadzone na etapie odwiedzania naszych stron internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w krajach, w których odbywa się zarządzanie stronami. Polityka ochrony danych oparta jest na powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strony internetowe Xella mogą zawierać odnośniki do innych stron, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Mimo, że uważnie sprawdzamy treści zawarte na tych stronach internetowych, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych. Operatorzy tychże stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte na powiązanych stronach. Xella szanuje Państwa prywatność.

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych, pliki cookies
Za każdym razem gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasz serwer sieciowy zapamiętuje nazwę dostawcy usług internetowych, stronę, z której zostali Państwo przekierowani, strony odwiedzane podczas wizyty oraz datę i czas trwania odwiedzin. W celu określenia preferencji osób odwiedzających oraz optymalizacji stron, Xella korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tymczasowo zapisywane na Państwa dysku twardym. Informacje zawarte w plikach cookie ułatwiają nawigację oraz zwiększają łatwość i wygodę korzystania z naszej strony internetowej ytong-silka.pl oraz sklep.xella.pl. Mogą Państwo oczywiście przeglądać naszą stronę nie korzystając z plików cookie. Stosowane przez nas pliki cookie nie zawierają żadnych szczegółowych danych osobowych, a zatem Państwa prywatność pozostaje pod ochroną. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo odmówić zapisywania plików cookie na dysku twardym komputera poprzez wybranie w ustawieniach przeglądarki opcji „Nie akceptuj plików cookie”. W celu poznania szczegółów prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może wiązać się z ograniczeniami w korzystaniu z funkcji, jakie oferujemy. Ponadto dane osobowe zapisywane są tylko w sytuacji, gdy dostarczą nam je Państwo dobrowolnie, tzn. w ramach rejestracji, wypełniając kwestionariusze, uczestnicząc w konkursach lub w celu zawarcia umowy.

Za każdym razem gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasz serwer sieciowy zapamiętuje nazwę dostawcy usług internetowych, stronę, z której zostali Państwo przekierowani, strony odwiedzane podczas wizyty oraz datę i czas trwania odwiedzin. W celu określenia preferencji osób odwiedzających oraz optymalizacji stron, Xella korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tymczasowo zapisywane na Państwa dysku twardym. Informacje zawarte w plikach cookie ułatwiają nawigację oraz zwiększają łatwość i wygodę korzystania z naszej strony internetowej. Mogą Państwo oczywiście przeglądać naszą stronę nie korzystając z plików cookie. Stosowane przez nas pliki cookie nie zawierają żadnych szczegółowych danych osobowych, a zatem Państwa prywatność pozostaje pod ochroną.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo odmówić zapisywania plików cookie na dysku twardym komputera poprzez wybranie w ustawieniach przeglądarki opcji „Nie akceptuj plików cookie”, lub zmienić ustawienia, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na Państwa urządzeniu. Można również usunąć dowolny z plików cookie, który został już umieszczony. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku korzystania z różnych przeglądarek lub kilku komputerów zmiana ustawień powinna być dokonana w każdym z nich.

W celu poznania szczegółów prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi ustawień przeglądarki internetowej, a w przypadku urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, tablety etc. z uwagi na ich różnorodność, zachęcamy do zapoznaniania się z opcjami dotyczącymi prywatności opisanymi w dokumentacji używanych przez Państwa urządzeń bądź na stronach ich producentów. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może wiązać się z ograniczeniami w korzystaniu z funkcji, jakie oferujemy. Ponadto dane osobowe zapisywane są tylko w sytuacji, gdy dostarczą nam je Państwo dobrowolnie, tzn. w ramach rejestracji, wypełniając kwestionariusze, uczestnicząc w konkursach lub w celu zawarcia umowy.

Xella Polska Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystuje w www.ytong-silka.pl oraz sklep.xella.pl m.in. narzędzie internetowe Google, które pozwala nam lepiej zrozumieć Państwa preferencje. Google Analytics zapisuje pliki pod domeną odwiedzanej witryny. Korzysta z zestawu plików cookie m.in. takich jak pliki _utma, _utmz, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Dokładne informacje o polityce prywatności Google znajdują się na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Xella Polska Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystuje również na www.ytong-silka.pl oraz sklep.xella.pl system SALESmanago do automatyzacji marketingu, który korzysta z następujących plików cookies: smuuid oraz smclient.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz zobowiązanie do wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą wykorzystywane w celu technicznego zarządzania stronami, zarządzania klientami, w celu sporządzania kwestionariuszy dotyczących produktów oraz w celach marketingowych, wyłącznie w zakresie wymaganym przez Xella lub agencje działające w naszym imieniu. Zbieranie oraz przekazywanie danych osobowych instytucjom oraz organom rządowym ograniczać się będzie do sytuacji przewidzianych na mocy obligatoryjnych krajowych przepisów prawnych. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym firmom wchodzącym w skład Grupy Xella bądź do specjalistycznych firm wybranych w celu świadczenia usługi. Nasi pracownicy, przedstawiciele oraz spółki stowarzyszone zobowiązani są do zachowania poufności oraz przestrzegania naszych zasad postępowania, jak również do przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawnych.

Opcja
Chcielibyśmy wykorzystywać Państwa dane w celu ułatwienia przekazywania Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, a tam, gdzie ma to zastosowanie, w celu zasięgania Państwa opinii na ich temat. Oczywiście uczestnictwo w tego rodzaju aktywnościach jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

Prawo dostępu do danych osobowych
Na życzenie Xella poinformuje Państwa na piśmie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, czy i które dotyczące Państwa dane osobowe są przechowywane. W przypadku gdy pomimo starań mających na celu zachowanie poprawności i aktualności Państwa danych okaże się, że posiadane przez nas dane są niepoprawne, na życzenie wprowadzimy odpowiednie poprawki.

Bezpieczeństwo
Xella korzysta z technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających mających na celu ochronę wszelkich zarządzanych przez nas danych przed nieumyślnym lub celowym fałszowaniem, manipulowaniem, utratą lub zniszczeniem, jak również przed nieupoważnionym dostępem. Nasze środki zabezpieczające są nieustannie ulepszane zgodnie z rozwojem stanu techniki.

Kontakt
Jeśli chcą Państwo, aby Państwa dane zostały poprawione bądź usunięte lub mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub zalecenia dotyczące ochrony danych, prosimy o przekazanie stosownej informacji pocztą na nasz adres pocztowy lub mailem na adres Krzysztof.Snopek@xella.com

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych
Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych w rozumieniu polskiej Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.