Ochrona prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych dla partnerów biznesowych

Informacja o ochronie danych osobowych w celach marketingowych dla klientów

Informacja o ochronie danych osobowych dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego w Xella Polska sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Xella Polska sp. z o.o. - przekazanie informacji na wniosek osoby

Klauzula informacyjna dla odwiedzających gości

Przetwarzanie danych osobowych podanych w celu uczestniczenia przedstawiciela Xella Polska w wizji lokalnej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Xella Polska sp. z o.o. – komunikacja i prowadzenie działalności gospodarczej

Klauzula informacyjna dot. Rejestrowania rozmów w DWS w Xella Polska sp. z o.o.

 

Informacja dotycząca ochrony danych – Witryna Internetowa

 

Witamy serdecznie na naszej Witrynie Internetowej. Naszym nadrzędnym celem jest ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych wyjaśniamy, jakie informacje (w tym dane osobowe) są przez nas przetwarzane w związku z Pana/Pani odwiedzinami na naszej witrynie internetowej i wykorzystywaniem naszej oferty cyfrowej („Witryna Internetowa”).

 

Witryny internetowe Xella Polska

 1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest XELLA Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, odo-polska@xella.com. Wszelkie użyte w niniejszej informacji wyrażenia typu „my”, „nas” itp. oznaczają odniesienia do powyższego podmiotu.

 1. Jakich zasad przestrzegamy?

W celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody lub innej podstawie przewidzianej w przepisach prawa. Dotyczy to także przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Na tej Witrynie Internetowej możemy gromadzić informacje, które nie umożliwiają nam wyciągania żadnych bezpośrednich wniosków na temat Pana/Pani osoby. W określonych przypadkach – szczególnie w powiązaniu z innymi danymi – informacje te mogą jednak być uznawane za „dane osobowe” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Na tej Witrynie Internetowej możemy także gromadzić informacje, które nie umożliwiają Pana/Pani bezpośredniej ani pośredniej identyfikacji; takie przypadki obejmują np. gromadzenie informacji zbiorczych o wszystkich użytkownikach tej Witryny Internetowej.

 1. Jakie dane przetwarzamy?

Dostęp do naszej Witryny Internetowej jest możliwy bez wprowadzania Pana/Pani danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego lub adresu email). Także i w tym przypadku musimy przetwarzać określone informacje, aby umożliwić Panu/Pani dostęp do naszej Witryny Internetowej. Ponadto na tej Witrynie Internetowej stosujemy i zainstalowaliśmy funkcje osób trzecich („wtyczki społecznościowe”).

 1. Pliki dziennika: W przypadku Pana/Pani odwiedzin na tej Witrynie Internetowej nasz serwer sieciowy automatycznie zachowuje nazwę domeny lub adres IP żądającego komputera (zwykle Pana/Pani dostawcy Internetu), w tym dzień, godzinę i czas Pana/Pani odwiedzin, odwiedzane przez Pana/Panią podstrony/URL oraz informacje o aplikacjach i urządzeniach końcowych wykorzystywanych przez Pana/Panią do przeglądania naszych stron.

 

 1. Pliki cookies: Podobnie jak wielu innych operatorów witryn internetowych, aby uczynić naszą Witrynę Internetową jak najbardziej przyjazną dla użytkowników stosujemy pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane w Pana/Pani przeglądarce. Pliki te pomagają nam rozpoznawać określone preferencje naszych odwiedzających podczas surfowania w Internecie oraz odpowiednio przeprojektowywać naszą stronę. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to pliki sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Pana/Pani odwiedzin na stronie. Wykorzystujemy jednak także permanentne pliki cookies. Służą one ulepszaniu wskazówek dla użytkowników. Nasze pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych ani nie nadają się do identyfikowania Pan/Pani na Witrynach Internetowych osób trzecich. Może Pan/Pani zastosować takie ustawienia przeglądarki, aby informowała Pana/Panią o umieszczaniu plików cookies, tak by ich stosowanie było dla Pana/Pani jawne. Zasadniczo może Pan/Pani także odmówić zgody na stosowanie plików cookies za pośrednictwem ustawień Pana/Pani przeglądarki. Może to jednak wiązać się z pozbawieniem Pana/Pani możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji Witryny Internetowej.

 

 1. Analiza Witryny Internetowej za pośrednictwem Google Analytics: Na naszej Witrynie Internetowej korzystamy z Google Analytics, serwisu analiz sieciowych spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) w celu stałego doskonalenia naszej Witryny Internetowej. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na Pana/Pani komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Pana/Panią z Witryny Internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Pana/Panią z tej Witryny Internetowej są zwykle przesyłane do serwera Google w Europie (lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w celu anonimizacji adresu IP, tak aby wykluczyć możliwość powiązania go z konkretną osobą. Po anonimizacji, skrócony adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Ta Witryna Internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem do anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). Google będzie w naszym imieniu wykorzystywać zgromadzone informacje w celu oceny korzystania przez Pana/Panią z Witryny Internetowej, tworzenia raportów zbiorczych o aktywności na Witrynie Internetowej oraz wykonywania dla nas innych usług dotyczących korzystania z Witryny Internetowej. Adres IP przesyłany przez Pana/Pani przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Może Pan/Pani odmówić zgody na stosowanie plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to pozbawić Pana/Panią możliwości pełnego wykorzystywania wszystkich funkcji Witryny Internetowej. Może Pan/Pani także zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez Pana/Panią z Witryny Internetowej (w tym Pana/Pani adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując w przeglądarce wtyczkę dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

 1. Może Pan/Pani także skorzystać z poniższego odnośnika, aby uniemożliwić przesyłanie danych do Google lub przetwarzanie danych przez Google:

W celu wypisu proszę kliknąć tutaj.

 

 Ustawiony w ten sposób plik cookie typu „opt-out” uniemożliwia przyszłe gromadzenie Pana/Pani danych podczas odwiedzin na tej witrynie internetowej. Dalsze informacje o ochronie danych w ramach usługi Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

 1. Google Remarketing: Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy także funkcję Google Remarketing. Umożliwia ona wyświetlanie użytkownikom ukierunkowanych reklam zgodnych z ich zainteresowaniami, dobieranych w oparciu o działania podejmowane przez użytkownika podczas poprzednich wizyt na naszej stronie. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na usługi Google, jego wizyty będą także rejestrowane na wielu jego urządzeniach. Tego rodzaju reklamy pojawiają się jedynie w przestrzeniach reklamowych Google – w ramach Google AdWords lub w sieci reklamowej Google (Google Display Network). Google wykorzystuje pliki cookies do analizowania aktywności na stronie internetowej, co jest podstawą do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki cookies służą do rejestrowania wizyt na danej stronie oraz anonimowych danych o jej użytkowaniu. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających daną stronę. Jeżeli następnie odwiedzi Pan/Pani inną stronę należącą do sieci reklamowej Google, zobaczy Pan/Pani reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą powiązane z wcześniej przeglądanymi produktami czy obszarami informacji. Może Pan/Pani na stałe wyłączyć obsługę plików cookies przez Google – w tym celu należy przejść pod poniższy adres, a następnie pobrać i zainstalować specjalną wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Może Pan/Pani także wyłączyć obsługę plików cookies przez strony trzecie – w tym celu należy odwiedzić stronę organizacji Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen i skorzystać z zawartych na niej informacji. Więcej informacji o usłudze Google Remarketing oraz o polityce prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

 1. DoubleClick: Korzystamy również z usługi Double-Click, także dostarczanej przez Google, dzięki której możemy wyświetlać reklamy zgodnie z Pana/Pani zainteresowaniami. Google przydziela przeglądarce użytkownika numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzać, jakie reklamy wyświetlane są w przeglądarce oraz które reklamy zainteresowały użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Wykorzystanie plików cookies w ramach usługi DoubleClick umożliwia Google oraz stronom partnerskim jedynie dobór wyświetlanych reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookies przekazywane są przez Google do serwera w Stanach Zjednoczonych, gdzie są analizowane i przechowywane. Google przekazuje dane stronom trzecim jedynie w związku z regulacjami prawnymi bądź w ramach zleconego przetwarzania danych. Google nie zestawia Pana/Pani danych z innymi danymi zgromadzonymi przez Google. Może Pan/Pani zrezygnować z obsługi plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Ponadto można uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z aktywnością użytkownika na stronie, a także przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB (w punkcie: rozszerzenie dezaktywacji Double-Click). Może Pan/Pani także wyłączyć obsługę plików cookies w ramach usługi Doubleclick na stronie internetowej Digital Advertising Alliance, dostępnej pod adresem: http://optout.aboutads.info.

 

 1. Piksel Facebooka: Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Piksel Facebooka, dostarczanego przez firmę Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone – www.facebook.com – „Facebook”). Piksel Facebooka umożliwia śledzenie zachowań użytkowników po tym, jak zostali oni przekierowani na jedną z naszych stron internetowych po kliknięciu na reklamę na Facebooku. Proces ten służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku w ramach badań statystycznych i rynkowych i może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Gromadzone dane są dla nas anonimowe, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zdobyć żadnych informacji o tożsamości użytkowników; ponadto sami nie przekazujemy Facebookowi żadnych danych osobowych. Z kolei Facebook przechowuje i przetwarza takie dane, w związku z czym możliwe jest połączenie z profilem danego użytkownika, a Facebook może wykorzystać tego rodzaju dane do własnych celów reklamowych zgodnie ze swoimi Zasadami dotyczącymi danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Może Pan/Pani umożliwić Facebookowi oraz jego partnerom wyświetlanie reklam na Facebooku oraz poza nim. W tym celu na Pana/Pani komputerze może być przechowywany plik cookie. Jeżeli jest Pan/Pani członkiem Facebooka i nie życzy Pan/Pani sobie, aby Facebook gromadził dane o Panu/Pani za pośrednictwem narzędzia Piksel Facebooka oraz aby wiązał te dane z danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, może Pan/Pani nie zgodzić się na wykorzystywanie Piksela Facebooka, klikając tutaj

 

 1. LinkedIn Conversion Tracking: Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię do analizy i śledzenia konwersji oferowaną przez firmę LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone – www.linkedin.com – „LinkedIn”). Dzięki tej technologii możemy wyświetlać reklamy na podstawie zainteresowań użytkowników. Otrzymujemy także od LinkedIn zbiorcze i anonimowe raporty na temat zainteresowania reklamami oraz informacje o aktywności użytkowników na naszej stronie. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w firmie LinkedIn można znaleźć pod następującym adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. Może Pan/Pani nie zgodzić się na analizowanie Pana/Pani aktywności przez LinkedIn oraz na wyświetlanie reklam na podstawie Pana/Pani zainteresowań – w tym celu należy kliknąć na przycisk „Zrezygnuj na LinkedIn” (dla członków LinkedIn) lub „Zrezygnuj” (dla innych użytkowników) pod następującym adresem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out..

 

 1. Analiza aktywności za pośrednictwem Mouseflow: Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie do analizy Mouseflow, dostarczane przez Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania), za pośrednictwem którego rejestrujemy losowo wybrane wizyty (jedynie z anonimowym adresem IP). W ten sposób powstają protokoły z ruchów myszy, kliknięć oraz wykorzystania klawiatury, które umożliwiają losowe wyświetlanie pojedynczych wizyt na tej stronie w postaci tzw. odtworzeń sesji oraz ich ocenę w formie tzw. map ciepła. Działania te mają na celu wprowadzenie potencjalnych ulepszeń na tej stronie. Dane gromadzone przez Mouseflow nie są danymi osobowymi ani nie są przekazywane stronom trzecim. Gromadzone dane są przechowywane i przetwarzane w Unii Europejskiej. Jeżeli nie życzy Pan/Pani sobie, aby dane z Pana/Pani wizyt na stronach internetowych były gromadzone przez Mouseflow, może Pan/Pani nie zgodzić się na to w odniesieniu do wszystkich stron wykorzystujących Mouseflow pod następującym adresem: https://mouseflow.de/opt-out/ .

 

 1.  Wtyczka społecznościowa Facebook: Na naszej Witrynie Internetowej zainstalowaliśmy przycisk do portalu społecznościowego Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA – www.facebook.com). Przyciski Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub tekście „Lubię to!”.

Jako operator tej Witryny Internetowej, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystywania przez Facebook. Nie wiemy, kiedy i który przycisk Pan/Pani klika. Więcej informacji na temat wykorzystywania Pana/Pani danych przez Facebook można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka [http://de-de.facebook.com/policy.php#].

 

 1. Przycisk Twittera: Nasza Witryna Internetowa stosuje przyciski serwisu Twittera. Przyciski te dostarcza Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Można je rozpoznać po wyrazach „Twitter” lub „Obserwuj” w połączeniu ze stylizowanym wizerunkiem niebieskiego ptaszka. Dzięki tym przyciskom można przekazywać posty lub strony naszej oferty lub obserwować dostawcę na Twitterze. W przypadku Pana/Pani odwiedzin na obszarze naszej Witryny Internetowej, który zawiera taki przycisk, Pana/Pani przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Treść przycisku Twittera przesyłana jest bezpośrednio z Twittera do Pana/Pani przeglądarki. Nie mamy więc wpływu na ilość danych gromadzonych przez Twittera za pomocą tych wtyczek i informujemy Pana/Panią wyłącznie na podstawie dostępnych nam informacji. W przypadku naciśnięcia tego przycisku Pana/Pani adres IP oraz URL naszej Witryny Internetowej są jedynie przesyłane, natomiast dane te nie są wykorzystywane do celów innych niż wyświetlanie przycisku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy.

 

 1. Przycisk Google+/Youtube: Nasza Witryna Internetowa stosuje przycisk „+1” portalu społecznościowego Google Plus, prowadzonego przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Można go rozpoznać po symbolu „+1” umieszczonym na białym polu. W przypadku Pana/Pani odwiedzin na obszarze naszej Witryny Internetowej, który zawiera taki przycisk, Pana/Pani przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Google’a. Treść przycisku „+1” przesyłana jest bezpośrednio przez Google do Pana/Pani przeglądarki i instalowana na Witrynie Internetowej. Tak więc nie mamy kontroli nad ilością danych gromadzonych przez Google za pomocą tego przycisku, natomiast zakładamy, że zapisywany jest także Pana/Pani adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także opis Pana/Pani praw i opcji ustawień ochrony Pana/Pani prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google dla przycisku „+1” pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz dla YouTube pod adresem: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248. Jeśli jest Pan/Pani członkiem Google Plus i nie życzy sobie, aby Google gromadził dane o Panu/Pani za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej i wiązał je z Pana/Pani danymi członkowskimi przechowywanymi w Google, musi Pan/Pani przed odwiedzeniem naszej Witryny Internetowej wylogować się z serwisu Google Plus.

  13.Hotjar:
Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, zgodnie z naszą Polityką plików cookies, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki, a tym samym na stałe zabronić ich używania. Takie ustawienie przeglądarki internetowej zabrania również Hotjar umieszczania pliku cookie w systemie komputerowym osoby, której dane dotyczą. Ponadto zestaw plików cookie, które zostały już zainstalowane Hotjar, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Z zebranych informacji mogą korzystać tylko specjalnie wyznaczeni użytkownicy konta klienta Hotjar. W pewnych okolicznościach usługi Hotjar i Amazon Web mogą uzyskać dostęp do tych informacji.
Z wyjątkiem przypadków opisanych w tej części, dane osobowe użytkownika nie są wypożyczane, sprzedawane ani ujawniane przez Hotjar stronom trzecim na własny użytek.Dodatkowe informacje i polityka prywatności Hotjar można znaleźć pod poniższymi adresami https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  i https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service .
opt-out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

    14.Informacje i porady

Za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej Witrynie Internetowej oferujemy szereg rozmaitych opcji informacji i porad. Zależnie od wybranej przez Pana/Panią opcji, przetwarzamy odmienne dane osobowe:

a) Kontakt

Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem kanałów wskazanych na naszej stronie internetowej, wówczas będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w Państwa wiadomości w celu udzielenia odpowiedzi.

b) Informacje przekazywane pocztą / emailem

Jeśli zwróci się Pan/Pani o przesłanie materiałów informacyjnych, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym, obejmujące co najmniej Pana/Pani imię i nazwisko oraz dane wybranego przez Pana/Panią kanału kontaktu (poczta i/lub email) w celu jednorazowego przesłania żądanych przez Pana/Panią materiałów.

c) Porady telefoniczne

Jeśli zwróci się Pan/Pani o poradę telefoniczną, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym, obejmujące co najmniej Pana/Pani imię i nazwisko oraz numer telefonu, w celu udzielenia żądanej porady telefonicznej.

d) Porady osobiste

Jeśli zwróci się Pan/Pani o poradę osobistą, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym, obejmujące co najmniej Pana/Pani imię i nazwisko oraz numer telefonu i/lub adres email, w celu skontaktowania się z Panem/Panią i umówienia spotkania dotyczącego udzielenia porady osobistej.

e) Biuletyn elektroniczny

Jeśli zasubskrybuje Pan/Pani nasz biuletyn elektroniczny, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym, obejmujące co najmniej Pana/Pani imię i nazwisko oraz adres email, w celu przesyłania Panu/Pani naszego biuletynu elektronicznego.

Ponadto wykorzystujemy inne informacje podane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym (np. informacje o Pana/Pani aktywności lub obszarze zainteresowań) w celu przesyłania Panu/Pani treści dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań. Analizujemy także dane generowane podczas dostarczania i odzyskiwania tych wiadomości email w formie zbiorczej (wskaźnik doręczeń, wskaźnik otwarć, wskaźniki kliknięć, wskaźnik konwersji, wskaźnik rezygnacji z biuletynu, wskaźnik odrzuceń) w celu prowadzenia analiz udanego przesyłania i korzystania z wiadomości email. Badamy także dane generowane podczas otwierania i korzystania przez Pana/Panią z tych wiadomości email (czas otwarcia, klikane hiperłącza, pobierane dokumenty) w celu przekazywania Panu/Pani na tej podstawie w przyszłych biuletynach elektronicznych spersonalizowanych informacji, które najlepiej uwzględniają Pana/Pani zainteresowania i potrzeby.

 

     15.Zamówienia internetowe

Na naszej Witrynie Internetowej można złożyć zamówienie z  koniecznością rejestracji i tworzenia konta. W takim przypadku będziemy żądać informacji niezbędnych do obsługi zamówienia (takich jak Pana/Pani imię i nazwisko, adres do celów fakturowania lub inny adres dostawy, adres email oraz niezbędne informacje płatnicze, formy dostawy i informacje dotyczące zamówienia) i przetwarzać te informacje.

 

     16.Rejestracja / Konto

W przypadku rejestracji użytkownika – szczególnie w przypadku tworzenia konta użytkownika – gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zawarte w formularzu rejestracji na naszej Witrynie Internetowej. Możemy żądać ponownego podania danych zgromadzonych wcześniej podczas rejestracji (w szczególności do celów Pana/Pani identyfikacji) i dokonywać dalszego przetwarzania danych osobowych, jeśli zechce Pan/Pani korzystać z określonych treści na naszej Witrynie Internetowej lub złożyć zamówienie.

 1. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1.Przetwarzamy dane osobowe ewentualnie zawarte w plikach dziennika, aby umożliwić Panu/Pani korzystanie z naszej Witryny Internetowej; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO dla celów realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem naszej Witryny Internetowej.

 

2.Przetwarzamy dane gromadzone w wyniku stosowania plików cookies i spseudonimizowanych profili użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i badań rynkowych oraz dalszego rozwijania naszej oferty cyfrowej stosownie do potrzeb użytkowników na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO dla celów realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z analizowaniem korzystania z naszej Witryny Internetowej.

 

3.Aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez kanały wskazane na naszej stronie internetowej, w każdym przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu nawiązania i utrzymania kontaktów handlowych na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie odnosi się do zawarcia umowy lub działań poprzedzających umowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b) RODO.

 

4.Przetwarzamy przekazane nam dane w celu wykorzystywania naszych opcji udzielania informacji i porad, aby zapewnić Panu/Pani skorzystanie z wybranej opcji oraz – jeśli zdecyduje się Pan/Pani na subskrypcję naszego biuletynu elektronicznego – w celu Pana/Pani rejestracji i przesyłania Panu/Pani tego biuletynu. Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody i zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) RODO. Proszę pamiętać, że w każdej chwili może Pan/Pani bez podania przyczyn odwołać swoją zgodę z skutkiem prospektywnym, kontaktując się z nami poprzez kanał kontaktu podany na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych. Każda wiadomość email zawiera link do rezygnacji z biuletynu.

 

5.Jeśli złoży Pan/Pani zamówienie za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej lub zarejestruje się na naszej Witrynie Internetowej jako użytkownik bądź w celu utworzenia konta klienta, będziemy przetwarzać dane zgromadzone w związku z tym w celu realizacji umów zawartych z Panem/Panią na podstawie art. 6 par.1 lit. b) RODO.

 

6.Możemy także przetwarzać dane w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z naszej Witryny Internetowej w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. c) RODO.

 

7.W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe (niezależnie od przetwarzania ich do celów realizacji stosunków pracy lub zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych) dla celów realizacji uzasadnionych interesów naszej spółki lub osób trzecich na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes może obejmować:

 1. zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych
 2. zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń
 3. zarządzanie naszą działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem

V.Czy jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych?

Informacje niezbędne do subskrypcji naszego biuletynu, udzielania informacji i porad, realizacji zamówień internetowych, rejestracji użytkowników bądź tworzenia kont użytkowników oznaczone są jako informacje wymagane w odpowiednim polu Witryny Internetowej (np. formularzu internetowym); bez ich podania nie jesteśmy w stanie umożliwić Panu/Pani korzystania z odnośnych funkcji.

W przypadku gromadzenia Pana/Pani dodatkowych danych powiadomimy Pana/Panią, czy przekazywanie takich informacji odbywa się na podstawie obowiązku prawnego lub umownego bądź jest niezbędne do realizacji umowy. Zwykle wskazujemy informacje, które mogą być podawane opcjonalnie jako informacje, które nie wynikają z obowiązku prawnego lub umownego i nie są niezbędne do realizacji umowy.

 1. Kto uzyskuje lub posiada dostęp do Pana/Pani danych osobowych?

Pana/Pani dane osobowe są ogólnie przetwarzane w ramach naszej spółki. Zależnie od kategorii danych osobowych, dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie właściwe działy / jednostki organizacyjne. Jednostki takie obejmują w szczególności działy odpowiedzialne za nasze oferty cyfrowe (np. Witrynę Internetową) i nasz dział IT. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania.

O ile (i w zakresie, w jakim) zezwala na to prawo, możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom spoza naszej spółki. Tacy odbiorcy zewnętrzni mogą obejmować:

 • spółki powiązane w ramach grupy Xella, którym możemy przekazywać dane osobowe do przeprowadzania analiz statystycznych i zapewniania obsługi technicznej naszych systemów;
 • usługodawców, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;
 • podmioty prywatne lub publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego;
 • usługodawców zewnętrznych świadczących w naszym imieniu i na podstawie odrębnych umów takie usługi jak gromadzenie Państwa danych, hosting naszych stron internetowych, obsługa naszego call center, wysyłanie wiadomości e-mail i pisemnych informacji czy doradztwo indywidualne.
 • Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W związku z prowadzeniem naszych Witryn Internetowych zasadniczo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, otrzyma Pan/Pani od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

 1. Czy dane są przekazywane do krajów poza UE/EOG?

Dane osobowe są przetwarzane zasadniczo na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; nie zamierzamy przenosić danych osobowych do innych krajów.

Wyłącznie w związku z korzystaniem z usługodawców oferujących usługi analiz sieci możliwe jest przekazywanie informacji do odbiorców z tzw. „państw trzecich”. „Państwa trzecie” to kraje nienależące do Unii Europejskiej ani Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych porównywalnego do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej.

Jeśli przekazywane informacje zawierają dane osobowe, przed ich przekazaniem upewniamy się, że dane państwo trzecie lub odbiorca w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać w szczególności z decyzji, w której Komisja Europejska stwierdza, że dany kraj trzeci ogólnie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Możemy także przekazywać dane osobowe na podstawie tzw. unijnych standardowych klauzul umownych uzgodnionych z odbiorcą lub – w przypadku odbiorców z USA – na podstawie przestrzegania zasad Porozumienia pomiędzy UE a USA w sprawie ochrony danych (tzw. Tarczy Prywatności). Na życzenie z przyjemnością przekażemy Panu/Pani dodatkowe informacje o odpowiednich i właściwych gwarancjach utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych; nasze dane kontaktowe znajdują się na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych. Informacje o uczestnikach porozumienia pomiędzy UE a USA w sprawie ochrony danych (tzw. Tarczy Prywatności) można także znaleźć pod adresem www.privacyshield.gov/list.

 1. Jak długo są przechowywane Państwa dane?

Ogólnie przechowujemy dane osobowe, dopóki mamy uzasadniony interes w ich przechowywaniu, a interes osoby, której dane dotyczą, w powstrzymaniu dalszego przetwarzania nie jest wiążący. Możemy także nadal przechowywać dane, nie posiadając już uzasadnionego interesu, o ile istnieje stosowny obowiązek prawny (np. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków z zakresu przechowywania danych). Usuwamy dane osobowe nawet bez żadnego działania ze strony osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie z chwilą gdy ich dalsze przechowywanie przestanie być niezbędne do celów, do których były one gromadzone lub w inny sposób przetwarzane lub z chwilą gdy ich dalsze przechowywanie będzie w inny sposób zabronione prawem.

W odniesieniu do powyższego przetwarzania regularnie:

 • usuwamy dane logowania , jeśli ich dalsze przechowywanie nie jest wymagane dla celów przewidzianych prawem, obejmujących np. wykrywanie przypadków niewłaściwego wykorzystywania danych oraz wykrywanie i usuwanie błędów technicznych;
 • usuwamy dane przetwarzane w związku z zamówieniami internetowymi po upływie ustawowych okresów przechowywania tych danych; i
 • usuwamy dane przetwarzane w związku z rejestracją użytkownika lub stworzeniem konta klienta po ustaniu rejestracji lub po usunięciu konta klienta.

Jeśli dane osobowe muszą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, są one przechowywane do upływu odpowiedniego okresu przechowywania. Jeśli dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wypełnienia ustawowego obowiązku ich przechowywania, dostęp do nich jest zwykle ograniczony w ten sposób, że dane są dostępne jedynie w chwili gdy jest to potrzebne do celów wypełnienia tego obowiązku.

 1. Jakie są Pana/Pani prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pan/Pani prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
 • żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
 • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
 • wykonywać prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO;
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.

Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.

Ponadto ma Pan/Pani prawo złożyć do właściwego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych, art. 77 RODO.