Nasza misja

Misja

Xella Polska prowadzi działania mające na celu tworzenie i umacnianie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku energooszczędnych rozwiązań stosowanych w budownictwie.
Działania edukacyjne prowadzone wśród różnych grup – uczestników rynku – sprawiają, że wzrasta świadomość społeczna dotycząca ochrony zasobów naturalnych.

Wizja

Xella Polska postrzegana jako wiarygodny partner oferujący ekologiczne, energooszczędne i innowacyjne rozwiązania systemowe do wznoszenia budynków na bazie wysokiej jakości, markowych produktów Silka i Ytong.
Xella Polska jest liderem rynku, który gwarantuje komfort, nie tylko w czasie użytkowania budynku, lecz również podczas jego wznoszenia, dzięki systemowym rozwiązaniom oraz portfolio usług dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
Xella Polska dąży do długotrwałej relacji partnerskiej ze wszystkimi interesariuszami, co stanowi podstawę dalszego rozwoju naszych wysokich standardów oraz polepszania współpracy.
Wszystkie te zmiany i ulepszenia są możliwe dzięki naszym pracownikom, którzy są zmotywowani do rozwoju osobistego, by spełniać wszelkie wymogi stawiane w przyszłości przez rynek.

Głównymi celami Xella Polska jest:

  • zapewnienie firmie długoterminowego i zrównoważonego rozwoju dzięki poprawiającej się rentowności na działalności operacyjnej,
  • zwiększenie udziałów rynkowych we wszystkich możliwych obszarach,
  • tworzenie wizerunku firmy jako dostawcy rozwiązań i wartości,
  • realizacja cen premium dla wszystkich rozwiązań opartych o markowe produkty oraz oferowanie tańszych rozwiązań dla oczekujących niższych wymagań.