Narzędzia murarskie

Kielnie

Zestaw kielni Ytong Silka

Umożliwiają dokładne rozprowadzanie zaprawy i zachowanie spoiny o grubości 1÷3 mm. Szerokości kielni są dostosowane do szerokości bloczków.

Rozprowadzanie zaprawy za pomocą kielni Ytong

Kielnie systemowe Ytong i Silka odbiegają nieco wyglądem od tradycyjnych narzędzi murarskich. Jednak ma to swoje uzasadnienie w sposobie murowania. Zaletą materiałów produkowanych przez Xella Polska jest ich bardzo duża dokładność wymiarowa, dzięki czemu istnieje możliwość murowania na cienkiej spoinie. Dzięki kielniom Ytong i Silka można dokładnie rozprowadzić zaprawę, zachowując jej grubość w przedziale 1-3 mm, co gwarantuje dokładne przyleganie bloczków w warstwach i eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych w ścianie. Trzeba pamiętać, że gruba warstwa zaprawy to miejsce, przez które ciepło ucieka z domu.

Rozprowadzanie zaprawy za pomocą kielni

Kształt kielni systemowych Ytong i Silka został opracowany także z myślą o wygodzie wykonawcy. Ponieważ szerokość kielni jest dopasowana do szerokości bloków Ytong i Silka, zaprawa rozprowadzana jest równomiernie na całej powierzchni bloczka. Nic nie kapie po bokach, a wymurowana ściana pozostaje czysta. Tak więc, jeśli decydujesz się na zakup bloków Silka o grubości 18 cm, to od razu, do pary kupujesz kielnię o szerokości 18 cm. Dzięki temu będziesz miał gwarancję, że dom będzie właściwie zbudowany. Zapoznaj się z asortymentem kielni systemowych Ytong i Silka, a zobaczysz, jak sprawnie, szybko i czysto można zbudować dom.