Nadproża prefabrykowane Ytong

W ścianach z elementów Ytong i Silka nadproża można wykonać, stosując belki Ytong YN, Ytong YF, Ytong YD lub kształtki Ytong U.

Zalety nadproży Ytong

  • możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach ścian (nadproża YD tylko w ścianach działowych),
  • wysoka izolacyjność termiczna i ograniczenie mostków cieplnych,
  • łatwy i szybki montaż elementów,
  • ograniczenie „mokrych prac” na budowie,
  • możliwość przekrywania otworów o szerokości do 102 cm (Ytong YD), 175 cm (Ytong YN) lub 250 cm (Ytong YF).

Nadproża Ytong YN - do ścian zewnętrznych i wewnętrznych

Zbrojona belka nadprożowa Ytong YN

Nadproża Ytong YN Zbrojone belki Ytong YN stanowią samodzielną, nośną konstrukcję nadproża. W przypadku ścian zewnętrznych nadproża Ytong YN zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną bez dodatkowego ocieplenia.

Nadproża Ytong YN - montaż

Nadproża Ytong YN - przekrój

Nadproża Ytong YN ustawia się na murze na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po każdej ze stron. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm.

Prefabrykowane belki Ytong YN mają szerokość do 36,5 cm. Do przekrywania otworów w ścianach o szerokości 40 cm lub 48 cm należy stosować po dwie belki Ytong YN ułożone równolegle.

Nadproża Ytong YF - do 250 cm długości

Nadproże Ytong YF

Do przekrywania otworów o szerokości nawet do 250 cm służą prefabrykaty nadproża zespolonego Ytong YF. W zależności od grubości muru, nadproża układa się pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych wymagane jest wymurowanie warstwy uzupełniającej z bloczków, z wypełnieniem spoin pionowych nawet gdy bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Warstwę tę należy wykonać jak najdokładniej, ponieważ stanowi ona część nadproża przenoszącą naprężenia ściskające.

Nadproża Ytong YF - montaż

Nadproża Ytong YF

Przy otworach o dużej szerokości podczas montażu należy pamiętać o  podparciu nadproża w  środku rozpiętości.

Gotowe elementy nadprożowe Ytong nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu można je stosować w ścianach jednowarstwowych Ytong.

Nadproża Ytong YD - do ścian działowych

Belki Ytong YD to nadproża nienośne zaprojektowane do przekrywania otworów w ściankach działowych i przenoszących tylko obciążenia spoczywających na nich bloczków. Minimalna długość oparcia wynosi 11,5 cm, natomiast maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm.

Gotowe belki nadprożowe Ytong

Nadproże YTONG