Spichlerz, Gorzów Wielkopolski

Osiemnastowieczny spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim

Spichlerz, Gorzów Wielkopolski

Prace w zabytkowym spichlerzu, w którym mieści się obecnie Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, rozpoczęły się w maju 2010. Kompleksowy remont wiązał się z wymianą więźby dachowej i naprawą konstrukcji budynku. Ze względu na wiek remontowanego budynku, prace modernizacyjne wymagały zastosowania wysokiej jakości materiałów budowlanych. Jednym z najciekawszych elementów modernizacji była całkowita wymiana wypełnień w murze szachulcowym tzw. murze pruskim, czyli tzw. fachów.

Ocieplanie od wewnątrz ze względu na unikalny walor architektoniczny

Uzyskanie zgody konserwatora zabytków na pokrycie fasady obiektów zabytkowych konwencjonalną metodą ocieplenia było niemożliwe. Elewacja musiała zachować cały swój walor architektoniczny. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie ocieplenia od wewnątrz płytami mineralnymi Multipor, które zastąpiły planowany wcześniej beton komórkowy i wełnę mineralną. Wybór technologii Multipor pozwolił znacznie uprościć i przyspieszyć prace modernizacyjne. Do ocieplenia użyto również zaprawy systemowej Multipor, który tworzy z bloczkami jednolity materiał i dzięki temu lepiej izoluje ściany. Taki efekt byłoby bardzo trudno uzyskać, wykorzystując jedynie 6 cm wełny mineralnej, jak początkowo zakładano w projekcie. W przypadku renowacji gorzowskiego spichlerza zastosowanie rozwiązań systemowych było wskazane ze względu na zapobieganie rozwarstwiania się konstrukcji.

Obiekt będzie docelowo wyposażony w klimatyzację. Mechaniczna wentylacja przy ocieplaniu od wewnątrz pomaga utrzymać właściwe parametry cieplno-wilgotnościowe, przeciwdziałając zawilgoceniu ścian.

Analiza cieplno-wilgotnościowa

Przed wykonaniem ocieplenia płytami Multipor warto przeprowadzić analizę cieplno-wilgotnościową ściany. Polega ona na symulacji długoletniego okresu pracy przegrody w zadanych warunkach wilgoci oraz temperatury i pozwala na określenie poziomu wilgoci gromadzonej w murze w okresie zimowym. Analiza cieplno – wilgotnościowa umożliwia wybór bezpiecznego wariantu izolacji z wykorzystaniem płyt Multipor. Można ją zamówić za pośrednictwem strony sklep.xella.pl.

Zastosowanie płyt Multipor nie wymaga kołkowania, ani innych mocowań mechanicznych. Płyty jedynie przykleja się do ściany przy pomocy lekkiej zaprawy Multipor, która stanowi ważne uzupełnienie systemu.

Korzyści z zastosowania ocieplenia od wewnątrz płytami Multipor:

  • zachowanie zabytkowej elewacji,
  • do 70% niższe rachunki za ogrzewanie,
  • niższe koszty robocizny dzięki szybkiemu montażowi,
  • uzyskanie przyjaznego mikroklimatu pomieszczeń,
  • całkowicie bezpieczne funkcjonowanie przegrody przy izolacji od wewnątrz.