Poznań, budynek sądu

Fabryka guzików w Poznaniu

Multipor w budynku sądu w Poznaniu

W procesie renowacji i modernizacji obiekty zabytkowe mogą zyskać nowe, cieplejsze oblicze nawet, gdy ze względu na historyczno-estetyczne walory elewacji nie ma możliwości zastosowania izolacji zewnętrznej. Rozwiązaniem jest ocieplenie od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych Multipor, które pozwalają znacznie poprawić parametry termoizolacyjne budynku i jednocześnie zachować oryginalny wygląd fasady.

Jednym z obiektów historycznych, który dzięki temu rozwiązaniu zyskał nowy charakter i funkcjonalność, jest budynek należący do kompleksu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przy ul. Ratajczaka.

W XIX wieku w tym obiekcie mieściła się fabryka guzików, co miało swoje uzasadnienie, gdyż w pobliżu zlokalizowane były koszary wojskowe, a znaczną część produkcji stanowiły guziki mundurowe. W okresie między wojennym fabryka działała pod nazwą „S. Jabłoński S. z O.O”. i dostarczała guziki dla Wojska Polskiego. Po II Wojnie Światowej w budynku umiejscowiono wytwórnię medali i orderów. W latach 90-tych dawna wytwórnia była wykorzystywana jako magazyny antykwariatu oraz klub młodzieżowy.

Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęły się w 2009 r. Zmodernizowany obiekt ma obecnie charakter konferencyjno-dydaktyczny. Mieszczą się w nim m.in. sale wykładowe, biblioteka i czytelnia. Ma służyć jako miejsce szkoleń dla pracowników Sądu Administracyjnego z całej Polski.

Technologia ociaplania Multipor

Wybór odpowiednich metod prac konserwatorskich został poprzedzony badaniami zaprawy i surowca ceramicznego określającymi poziom i rodzaj jego zniszczenia.

Dzięki ociepleniu od wewnątrz płytami Multipor cel projektowy został osiągnięty – parametry izolacyjności cieplnej budynku należącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu znacznie się poprawiły, a XIX-wieczna elewacja nie została naruszona.

Za pomocą płyt mineralnych Multipor o grubości 6 cm zostało ocieplone 10 ścian o łącznej powierzchni 400 m2. Ocieplenie od wewnątrz przeprowadzono w sierpniu 2010 r. w przeciągu dwóch tygodni, co potwierdza szybkość i łatwość prac przy wykorzystaniu płyt izolacyjnych Multipor.

Multipor do przyjazny dla środowiska materiał, który powstaje z całkowicie naturalnych surowców: piasku, wapna, cementu i wody. Mineralne płyty izolacyjne są całkowicie niepalne, a przy ich montażu nie stosuje się paroizolacji. Dzięki wyjątkowym właściwościom płyt, otwartości na dyfuzję i aktywności kapilarnej, płyty doskonale sprawdzają się przy ocieplaniu obiektów zabytkowych od wewnątrz, poprawiając efektywność energetyczną budynku oraz komfort jego użytkowników.