Montaż nadproży Ytong

Jak wykonać nadproże?

Nadproża Ytong ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym otworem

Nadproża są elementami nośnymi lub samonośnymi służącymi do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

Ytong proponuje kilka rozwiązań.
Pierwszym rozwiązaniem są prefabrykowane belki nadprożowe Ytong YN, czyli gotowe nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego. Są samodzielnymi elementami nośnymi przeznaczonymi do przekrywania otworów o szerokości do 175 cm.

Nadproża Ytong ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na ścianie i jest uzależnione od rozpiętości przekrywanego otworu. Gotowe nadproże nie wymaga docieplenia.

Dowiedz się więcej o gotowych nadprożach systemowych Ytong

Montaż nadproża Ytong

Montaż nadproży z betonu komórkowego Ytong jest szybki, zajmuje dwóm pracownikom kilkanaście minut.

Zastosowanie gotowego nadproża gwarantuje gładką i równą powierzchnię ściany, co ułatwia jej tynkowanie.

Jak zrobić nadproże z kształtek Ytong U?

Nadproża w kształtkach Ytong U

Nadproża mogą być wykonane bezpośrednio na budowie. W tym celu stosuje się kształtki Ytong U.

Kształtki U układa się na wcześniej przygotowanej podporze montażowej. Funkcję tę znakomicie spełni deska zlicowana z górną powierzchnią warstwy bloczków. W przypadku otworów o większej rozpiętości deskę należy podeprzeć np. stemplami, tak, aby wylewane nadproże nie uległo ugięciu.

Na tak przygotowanym pomoście kształtki Ytong U muruje się na styk, a spoiny pionowe między nimi wypełnia się cienkowarstwową zaprawą murarską Ytong-Silka.

Układanie zbrojenia do nadproży z kształtek Ytong U.

Wnętrze tak przygotowanego szalunku należy oczyścić i przed betonowaniem zwilżyć wodą.

Wewnątrz kształtek U umieszczamy warstwę izolacji cieplnej z wełny mineralnej lub styropianu. Należy pamiętać, aby izolację cieplną umieścić bliżej strony zewnętrznej.

W przypadku wysokości nadproża innej niż 20 lub 25 cm, kształtki U nadmurowuje się bloczkami Ytong o grubości 7,5 cm do wymaganego wymiaru.

Następnie układamy w nim zbrojenie i całość wypełniamy betonem.


Ciąg dalszy - ścianki działowe

Poniżej znajdziecie Państwo poradniki murowania a w nich szczegółowe opisy i rysunki.
Dostępne są również w naszym sklepie internetowym filmy DVD oraz narzędzia systemowe Ytong Silka.

Zobacz też filmy o tym jak budować w technologii Ytong na naszym kanale YouTubeYtong i Silka - poradniki murowania