Kształtki U

Kształtki Ytong U

Kształtka U YTONG

Kształtki Ytong U pełnią funkcję traconego szalunku. Umożliwiają one wykonanie wieńców, belek, słupów żelbetowych oraz nadproży otworów o szerokości powyżej 250 cm.

Kształtki Ytong U - jak wykonać?

Kształtki Ytong U - przekrój

Kształtki Ytong U  układa się na wcześniej przygotowanej podporze montażowej. Funkcję tę pełni deska zlicowana z górną powierzchnią warstwy bloczków. W przypadku otworów o większej rozpiętości, deskę należy podeprzeć np. stemplami, aby wylewane nadproże nie uległo ugięciu.

Na tak przygotowanym pomoście kształtki Ytong U muruje się na styk, wypełniając spoiny pionowe zaprawą do cienkich spoin Ytong-Silka. Wnętrze przygotowanego deskowania należy oczyścić i przed betonowaniem zwilżyć wodą.

Jeśli nadproże z kształtek Ytong U stosuje się w ścianie zewnętrznej, wewnątrz kształtek należy umieścić warstwę izolacji cieplnej. Należy pamiętać, aby znajdowała się ona bliżej strony zewnętrznej.

Następnie w deskowaniu umieszcza się zbrojenie i całość zalewa mieszanką betonową.

Kształtki Ytong U - dane podstawowe

Kształtki Ytong U