Kontakt

Kontakt z regionalnym Doradcą Ytong Silka:

Xella Polska sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

 

 

 

NIP: 5252422430
REGON: 141349443
KRS: 0000303162
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 358 288 000,00 zł

Nr rachunku bankowego: mBank S.A. 68 1140 1977 0000 4652 0200 1001                            Numer konta do wpłat: mBank S.A. 84 1140 1977 0000 4652 0200 1004

 

Informacje o produktach, cenach, możliwościach zakupu, aktualnych promocjach:
Infolinia: 801 122 227*

Informacje o złożonych zamówieniach, fakturach, załadunkach:
Informacje dla dystrybutorów: 29 767 03 80*

Kadry, księgowość, marketing, IT 

Centrala w Warszawie22 573 20 00*

 

* koszt połączenia wg. taryfy operatora