Kontakt

Xella Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa, Polska

NIP 5252422430
REGON 141349443
KRS 0000303162
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 358 288 000,00 PLN

Nr rachunku bankowego: mBank SA 68 1140 1977 0000 4652 0200 1001                            Nr konta do wpłat: mBank  84 1140 1977 0000 4652 0200 1004

 

Informacje o produktach, cenach, możliwościach zakupu, aktualnych promocjach:
Biuro Obsługi Klienta (Infolinia): 801 122 227*

Informacje o złożonych zamówieniach, fakturach, załadunkach:
Dział Obsługi Klienta Ostrołęka - Informacje dla Dystrybutorów: 29 767 03 80*

Kadry, księgowość, marketing, IT:
Biuro Handlowe w Warszawie: 22 573 20 00*

 

* koszt połączenia wg. taryfy operatora