Kolejne warstwy z bloków Silka

Murowanie kolejnej warstwy na zaprawie do cienkich spoin

Przygotowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin Ytong-Silka

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawę murarską do cienkich spoin (zwaną popularnie "zaprawą klejową"), to zasługa dużej dokładności wykonania bloków Silka. System pióro-wpust umożliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej.

Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę do cienkich spoin Ytong-Silka. W tym celu zawartość worka wsypujemy do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno już dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli zaprawa zgęstnieje można ją jedynie ponownie wymieszać.

Kolejne warstwy - nanoszenie zaprawy za pomocą dozownika

Gotową zaprawę Ytong-Silka nakładamy na bloki za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Wtedy zaprawa będzie rozprowadzona równomiernie na powierzchni bloków.

Dozownikiem nanosimy zaprawę na długość nie większą niż około 4 m. Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu.

Wyrównanie bloków Silka

Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od narożników.
Każdy wmurowany blok wymaga właściwego ułożenia.
Po ułożeniu narożników rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę.

Przesunięcie spoin i kanały elektryczne

Przesunięcie spoin i kanały elektryczne

Murując kolejne warstwy należy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy. W murach gdzie wykorzystujemy wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Taki sposób murowania ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzhniach bloków.

Tam gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe muszą się mijać o co najmniej 80 mm.

Więcej informacji o budowaniu z naszych produktów uzyskacie Państwo z poniższych poradników murowania.

Ytong i Silka - poradniki murowania