Instalacje w technologii ocieplania ścian od wewnątrz płytami Multipor

Prowadzenie instalacji elektrycznych, gazowych, C.O. oraz wodno-kanalizacyjnych w technologii ocieplania ścian od wewnątrz płytami Multipor

Podczas wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych zmienia się rozkład temperatur konstrukcji ściany – obniża się temperatura muru. Dlatego też zalecamy wykonanie analizy rozkładu temperatur wewnątrz muru, która będzie różna dla ściany o różnej grubości i materiale konstrukcyjnym.

Poniżej podajemy wytyczne dla typowego muru wykonanego z cegły pełnej gr. 38 cm otynkowanej obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

Technologia wykonania ocieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych budynków przewiduje następujące zalecenia wykonawcze dla poszczególnych rodzajów instalacji:

1. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne powinny być mocowane w podłożu nośnym.
Ocieplenie ścian od wewnątrz najczęściej wymaga wyrównania ich powierzchni, dlatego zaleca się, aby instalację elektryczną ukryć i poprowadzić w warstwie tynku wyrównującego.

Możliwe jest również rozprowadzenie instalacji na powierzchni istniejącej ściany. Wówczas przewody elektryczne znajdą się w 8 mm warstwie zaprawy lekkiej Multipor, na którą przykleja się płyty izolacyjne do ściany. W przypadku kiedy przewody elektryczne umieszczone są w peszlach, należy odpowiednio dociąć i wybruzdować płyty Multipor od spodu.

2. Instalacja gazowa

Rury instalacji gazowej należy prowadzić po ścianach i mocować do podłoża specjalnymi obejmami. Dlatego zaleca się poprowadzenie instalacji gazowej po wykonanym ociepleniu płytami Multipor. Do mocowania obejm należy zastosować kołki, których strefa rozporowa zaczyna się poza grubością płyty Multipor.
W przypadku ocieplenia płytami o większej grubości, można wykonać w płycie Multipor bruzdę i w niej ukryć rurę gazową bez wypełniania jej tynkiem.

3. Instalacja C.O.

Przed wykonaniem rozprowadzenia instalacji C.O. należy sprawdzić rozkład temperatur w ścianie. Zaleca się, żeby na głębokości, na której docelowo znajdować będą się rury C.O., temperatura obliczeniowa wynosiła powyżej 0ºC. Jeżeli ten warunek nie byłby spełniony rury instalacji grzewczej powinny być dodatkowo zaizolowane odpowiednimi otulinami z pianki poliuretanowej.
Rury instalacji grzewczej zamontowane na ścianie wymagają odpowiedniego docięcia w płytach Multipor, które można w prosty i dokładny sposób dopasować do istniejącego układu sieci grzewczej.

4. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przed wykonaniem rozprowadzenia instalacji wodnej należy sprawdzić rozkład temperatur w ścianie. Zaleca się, żeby na głębokości, na której docelowo znajdować będą się rury wodne temperatura obliczeniowa wynosiła powyżej 0ºC. Jeżeli ten warunek nie byłby spełniony rury tej instalacji powinny być dodatkowo zaizolowane odpowiednimi otulinami z pianki poliuretanowej.
Rury instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą być umieszczone wewnątrz płyt Multipor lub poprowadzone natynkowo.