Garaże podziemne

Mineralne płyty izolacyjne Multipor można stosować także w konstrukcjach stropów garaży podziemnych, przejazdów, a także stropów nad nieogrzewanymi piwnicami.

Płyty podnoszą parametry cieplne stropów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pożarowe. Ta własność osiągana jest poprzez niepalność płyt Multipor (klasa niepalności A1), a także niewydzielanie żadnych trujących gazów podczas pożaru. Lekkie, pozbawione włókien płyty dają się łatwo docinać i przyklejać do stropu. Montaż płyt Multipor nie wymaga ich podpierania (stemplowania) na czas związania zaprawy klejącej.