Elementy zbrojone Ytong

Elementy zbrojone YTONG

Planiści i architekci również preferują ekonomiczne materiały budowlane. Materiały te mają jednak cechować się możliwie szerokim spektrum korzystnych właściwości fizyko-budowlanych oraz możliwością dowolnego kształtowania. System elementów zbrojonych Ytong niemal doskonale spełnia te wymogi dzięki zastosowaniu elementów stropowych, dachowych oraz ściennych.

Najwyższa ognioodporność - w standardzie

Szkody spowodowane pożarem lub dymem stanowią dla przedsiębiorstwa zagrożenie, którego nie powinno się lekceważyć. Mimo wszelkiej staranności i ostrożności, prawie 90% pożarów jest wynikiem wypadku lub podpalenia. 70% przedsiębiorstw, które wskutek pożaru poniosły szkodę całkowitą, zmuszone jest do ogłoszenia niewypłacalności najpóźniej w ciągu dwóch lat od zajścia wypadku mimo otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych.

Beton komórkowy marki Ytong jest niepalny, a w razie pożaru nagrzewa się znacznie mniej i wolniej niż inne materiały budowlane, np. żelazobeton. Za pomocą ścian przeciwpożarowych marki Ytong można ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budynku. Dzięki temu zyskuje się znacznie więcej czasu na ugaszenie pożaru. Ponadto zapobiega się wówczas przeskoczeniu ognia z zewnątrz budynku. Przy tym około 30% wszystkich pożarów powstaje poza terenem budynku i przedostaje się do środka przez ścianę zewnętrzną lub przez dach. Lite płyty dachowe z betonu komórkowego odgradzają pożar również od góry lub chronią przed przedostaniem się ognia od góry.

Dobrze zaprojektowane konstrukcje z przeciwpożarowych ścian zewnętrznych i dachów marki Ytong jednocześnie zmniejszają skutki wybuchów, do których z reguły dochodzi podczas szybko rozprzestrzeniających się pożarów. Niebezpieczeństwo pożaru jest faktem. Dobra ochrona przeciwpożarowa / przeciwwybuchowa również. Nie da się budować bezpieczniej niż stosując beton komórkowy marki Ytong.

Przenikanie ciepła w razie pożaru po ok. 6 godzinach

Mimo wszelkiej zapobiegliwości nie można w pełni wyeliminować ryzyka pożaru. Beton komórkowy oferuje najskuteczniejszą możliwą ochronę budowlaną. Na zdjęciu widzimy przegrodę z betonu komórkowego, grubość ściany 150 mm oraz betonu, grubość ściany 150 mm. Przy takiej samej grubości ścian, ściany z betonu komórkowego znacznie dłużej chronią przed ogniem i gorącem niż ściany z betonu. Duży stopień termoizolacji ścian z betonu komórkowego zapewnia niskie temperatury po stronie przeciwnej w stosunku do miejsca pożaru.

Beton komórkowy wielokrotnie lepiej tłumi przenikanie ciepła przez ścianę niż beton zwykły. Chroni to materiały łatwopalne przed samozapłonem.

Zobacz też: Pieczarkarnie z płyt zbrojonych Ytong >