Elementy wielkowymiarowe Silka Tempo

Skraca czas murowania o ponad 50%

Silka Tempo to system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych. Dzięki dużym rozmiarom bloków budowa przebiega znacznie szybciej, a ściany uzyskują lepsze parametry techniczne.

Bloki Silka Tempo mają duże wymiary, a do ich montażu stosuje się specjalne miniżurawie. Dzięki temu murowanie trwa znacznie krócej i ogranicza się prace wymagające dużego wysiłku fizycznego.

Skrócenie czasu prac budowlanych o ponad 50% pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z mniejszą liczbą roboczogodzin jak i krótszym czasem utrzymania placu budowy. To z kolei przekłada się na większy zysk – generalnego wykonawcy i dewelopera. 

Murowanie ścian z elementów Silka Tempo zapewnia:

 • krótszy czas wykonania konstrukcji nośnej,
 • dużą wydajność prac, 
 • lepszą organizację pracy na budowie,
 • zmniejszenie ryzyka opóźnień,
 • obniżenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem budowy.

Jedna ekipa murarska Silka Tempo (dwóch murarzy + miniżuraw) może osiągnąć wydajność nawet siedmiu murarzy budujących z elementów drobnowymiarowych.

Porównanie wydajności prac w zależności od sposobu murowania:

 

Dlaczego warto budować w systemie Silka Tempo:

Wybór systemu Silka Tempo pozwala na uzyskanie oszczędności w wielu aspektach budowy dzięki skróceniu czasu jej realizacji:

 • UTRZYMANIE ZAPLECZA SOCJALNEGO WYNAJEM RUSZTOWAŃ
 • DOSTAWA MEDIÓW
 • WYWÓZ ODPADÓW
 • OCHRONA
 • ZAJĘCIE PASA RUCHU
 • WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO
 • OGRZEWANIE PLACU BUDOWY
 • WYDAJNOŚĆ EKIP MURARSKICH
 • DYSPOZYCJA ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ADMINISTRACJA
  KREDYTOWANIE

Silka Tempo to masywny materiał z naturalnych, mineralnych surowców, który zapewnia:

 • dużą nośność - wytrzymałość bloku na ściskanie 20 N/mm²,
 • ochronę akustyczną - duży ciężar powierzchniowy ścian (min. 350 kg/m²) zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną wymaganą np. w budynkach mieszkalnych czy hotelowych,
 • brak mostków termicznych - mała liczba spoin w murze oraz dopasowanie elemen-tów gwarantują termicznie jednorodną powierzchnię,
 • możliwość dowolnego wykończenia elewacji - masywna i pełna przegroda pozwala na swobodne mocowanie nawet ciężkich okładzin kamiennych,
 • wysoką odporność ogniową i bezpieczeń-stwo konstrukcji.

Zastosowanie bloków Silka Tempo 18* o takiej samej wytrzymałości co standardowe bloki silikatowe o grubości 24 cm, pozwala znacząco zaoszczędzić na powierzchni potrzebnej do budowy ścian. W przypadku budynku o powierzchni użytkowej 3920 m2 to ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej!

Silka Tempo 18* to nawet 27 m² powierzchni użytkowej więcej na każdej kondygnacji (na przykładzie rzutu budynku poniżej):

* Towar dostępny od II kw. 2019 r.

Ściana bez otworów

Duże wymiary elementów Silka Tempo (50 x 60 cm) oraz zastosowanie
miniżurawia znacznie przyspiesza murowanie ścian.

Silka Tempo
Jedna ekipa murarska(2 osoby z miniżurawiem) w ciągu jednego dnia jest w stanie wymurować nawet 50 m2 muru.

Silka E24

Jedna ekipa murarska (3 osoby) w jeden dzień może wymurować 23 m2 muru.

Przykładowa inwestycja
BUDYNEK MIESZKALNY, WROCŁAW

Wielorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni 3920 m2 wykonano w technologii Silka Tempo. Powierzchnia ścian konstrukcyjnych wynosi 4560 m2. Zastosowanie wielkoformatowych blokówSilka Tempo pozwala zaoszczędzić nawet 3 tygodnie pracy na każdej kondygnacji.

Ściana z otworami

Pomimo dużych wymiarów system Silka Tempo pozwala na wykonywanie ścian o skomplikowanej geometrii.

Silka Tempo (18,9 m2 muru) wykonane w 5,2 godz. pracy.

Silka E24 (18,9 m2 muru) wykonane w 9,5 godz. pracy.

Porównanie nakładów związanych z wymurowaniem przykładowej ściany z otworami o łącznej powierzchni 18,9 m2

Silka Tempo - elementy wielkowymiarowe

Silka Tempo - szybka budowa
Silka Tempo - Katalog Nakładów Rzeczowych                                                       Silka Tempo - kompendium                                                                                                     Silka Tempo - instrukcja stosowania miniżurawia