Gotowe belki nadprożowe

Belka nadprożowa Ytong YN

Nadproża Ytong YN
Wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 24,9 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm. Stosowane do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bez dodatkowego docieplenia. Bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu – montaż nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut. Przy montażu nadproża należy zwrócić uwagę na jego prawidłowe zamontowanie.

Nadproża Ytong YN ustawia się na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po każdej ze stron. Prefabrykowane belki Ytong YN mają szerokość do 36,5 cm. Do przekrywania otworów w ścianach o szerokości 40 cm lub 48 cm należy stosować po dwie belki Ytong YN ułożone równolegle.

Prefabrykat nadproża YF

Nadproża Ytong YF
Do przekrywania otworów o szerokości nawet do 250 cm służą prefabrykaty nadproża zespolonego Ytong YF. W zależności od grubości muru, nadproża układa się pojedynczo,
podwójnie lub potrójnie. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych, wymagane jest wymurowanie warstwy uzupełniającej z bloczków, wypełniając spoiny pionowe nawet, gdy bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Warstwę tą należy wykonać jak najdokładniej, ponieważ stanowi ona część nadproża, przenoszącą naprężenia ściskające.
Przy otworach o dużej rozpiętości należy pamiętać o podparciu nadproża w środku rozpiętości.

Zalety nadproży Ytong:

  • możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach ścian (nadproża YD tylko w ścianach działowych),
  • wysoka izolacyjność termiczna i brak mostków cieplnych,
  • łatwy i szybki montaż elementów,
  • ograniczenie „mokrych prac” na budowie,
  • możliwość przekrywania otworów o szerokości do 102 cm (Ytong YD), 175 cm (Ytong YN) lub 250 cm (Ytong YF).

Gotowe elementy nadprożowe Ytong nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu można je stosować w ścianach jednowarstwowych Ytong.

Nadproża do ścian działowych Ytong YD
Belki Ytong YD to nadproża nienośne zaprojektowane do przekrywania otworów w ściankach działowych i przenoszących tylko obciążenia spoczywających na nich bloczków. Minimalna długość oparcia wynosi 11,5 cm, natomiast maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm.

Ytong kształtka U

Ytong kształtki U
Pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach U, z betonu komórkowego Ytong, można wykonywać wieńce, belki, podciągi i słupy żelbetowe.

Nadproża żelbetowe w deskowaniu traconym z kształtek Ytong U wykonuje się przy większych szerokościach przekrywanych otworów, tzn. powyżej 2,5 m. Długość oparcia belek nadprożowych na ścianach z bloczków Ytong nie może być mniejsza niż 200 mm.

Elementy nadprożowe - zestawienie produktów