Ocieplenie wieńca

Multipor EDW oraz Ytong EDW

Element ocieplenia wieńca Multipor EDW

Elementy ocieplenia wieńca to bloczki Multipor o grub. 12 i 14 cm lub bloczki Ytong odmiany PP4/0,6 o grubości 5 cm, 7,5 cm lub 10 cm z doklejoną warstwą 4 cm wełny mineralnej.

Elementy EDW służą jako izolacja termiczna wieńca w budynkach ze ścianami jednowarstwowymi. Jednocześnie elementy te pełnią funkcję deskowania traconego.

Elementy Ytong EDW muruje się na zaprawie do cienkich spoin, układając elementy warstwą wełny mineralnej do wewnątrz budynku. Spoiny czołowe wypełnia się zaprawą. Szerokość i wysokość elementów EDW dobiera się ze względu na projektowany przekrój wieńca. W tak przygotowanym szalunku układa się zbrojenie, a następnie zalewa betonem. Dzięki zastosowaniu elementów Multipor i Ytong EDW powierzchnia elewacji pozostaje jednorodna, wykonana w całości z betonu komórkowego, pozwalając na łatwe wykończenie całej powierzchni.

Elementy docieplenia wieńca Ytong

Element docieplenia wieńca Ytong

Bloczki z betonu komórkowego Ytong z doklejoną wełną mineralną (deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła wełny nie większa niż λD = 0,040 W/(mK) stosowane jako izolacja cieplna wylewanego wieńca.