Dachy strome w połączeniu z płytami stropowymi Ytong

Dachy strome w połączeniu z płytami stropowymi Ytong

Mineralne płyty izolacyjne Multipor mogą być stosowane w konstrukcji dachów stromych budynku wykonanych z płyt ze zbrojonego betonu komórkowego Ytong. Taka konstrukcja jest niepalna, "oddychająca" i posiada wyjątkowe własności energooszczędne.

Pozostałe zastosowania

Płyty Multipor dzięki swoim właściwościom można stosować:

  • w konstrukcjach płyt balkonowych, tarasów i dachów zielonych;
  • jako obmurowanie pionów wentylacyjnych;
  • jako ocieplenie konstrukcji wieńca.