Ciepły dom jednorodzinny w systemie budowlanym Ytong Silka Multipor

Kompletny system budowlany

Kompletny ciepły system budowlany

Technologia Ytong jest jednym z pierwszych kompletnych systemów budowlanych umożliwiającym wybudowanie domu od piwnicy aż po dach. Wspólnie z technologiami Silka i Multipor tworzy jeden z najbardziej kompleksowych systemów pozwalających na budowę każdego typu budynku, przy gwarancji najwyższej jakości wykonania oraz energooszczędności.

Rozwiązania systemowe to bez wątpienia cecha nowoczesnego budownictwa, w którym liczy się jakość oraz szybkie tempo prac budowlanych. Budowanie systemowe pozwala na dobranie materiałów od jednego producenta, z jednej „rodziny” asortymentowej, które zostały zaprojektowane w taki sposób, by ze sobą współgrały. Gwarantuje to wyższą jakość wykonania budynku i jego sprawniejsze funkcjonowanie w trakcie eksploatacji, niż budynki realizowane w różnych systemach budowlanych, pochodzących od wielu producentów.

Stosując podczas budowy domu jednorodzinnego rozwiązania systemowe sprawiamy, że wszystkie wykorzystane materiały budowlane są do siebie dopasowane pod względem technicznym (wymiary, parametry cieplne czy wytrzymałościowe), ale i pod względem estetycznym, co przecież również ma znaczenie.

Rozwiązania systemowe są gwarancją przyszłego komfortu mieszkańców domu, w którym zostały wdrożone. Szczególnie niezastąpione bywają rozwiązania systemowe w domach energooszczędnych, gdyż umożliwiają osiągnięcie wyższej izolacyjności termicznej w obrębie całego budynku. Zastosowanie podczas budowy ścian materiałów systemowych pochodzących od jednego producenta z pewnością pozwoli zadbać o odpowiednie parametry cieplne domu.

Bez mostków termicznych

Zmorą każdego obiektu budowlanego są mostki termiczne - miejsca w konstrukcji budynku, gdzie następuje niekontrolowana „ucieczka” ciepła z wnętrza obiektu. Mostki termiczne powstają na ogół na wskutek błędów wykonawczych, pojawiają się również często na styku różnych technologii budowlanych. Przykładowo ściana jednej technologii, w połączeniu ze stropem lub nadprożami innego systemu, może być miejscem występowania potencjalnych mostków termicznych.

Rozwiązanie systemowe Ytong, w połączeniu z towarzyszącymi mu technologiami Silka i Multipor, stworzone zostało w taki sposób, żeby ułatwić i przyspieszyć prace wykonawcze. Stosując w ramach systemu Ytong Silka Multipor jednorodne bloczki, nadproża, kształtki U, elementy ocieplenia wieńca, płyty izolacyjne oraz stropy – wykonawca połączy je wzajemnie szybko i skutecznie. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby wykluczyć możliwość pojawienia się mostków termicznych.

Zarazem murowanie na cienkiej spoiny, wysoka dokładność wymiarowa elementów gwarantuje zbudowanie jednorodnych przegród budowlanych, bez jakichkolwiek szczelin. Jednorodna materiałowo ściana umożliwia lepsze zabezpieczenie przez pojawianiem się potencjalnych mostków termicznych.

Przyspieszenie prac budowlanych

Szybka budowa ścian działowych

Zastosowanie jednego spójnego systemu budowlanego pozwala przyspieszyć prace wykonawcze - nie ma przestojów związanych z przestawianiem budowy na nową technologię, czyli tzw. przerw technologicznych. W systemach Ytong i Silka jest wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą znacznie przyspieszyć tempo prac budowlanych, jak np. wielkoformatowe bloki Silka Tempo, czy umożliwiające błyskawiczną budową ścian działowych płyty Ytong Panel czy bloki Ytong Interio.

Ciepła ściana jednowarstwowa

Przekrój ściany jednowarstwowej

Ściana jednowarstwowa, najzdrowsza ze względu na fizykę budowli i jej parametry wilgotnościowe czy dotyczące paroprzepuszczalności, jest zarazem bardziej wymagająca pod względem wykonawczym. Łączenie bloczków z nadprożami czy wieńcem musi być tutaj wykonane w taki sposób, by nie występowały mostki termiczne - z racji tego, że ewentualnych błędów nie przykryje warstwa dodatkowej izolacji termicznej.

W przypadku ścian jednowarstwowych budowanych z bloczków Ytong Energo lub Ytong Energo+ producent rekomenduje wykorzystanie elementów systemowych: nadproży Ytong, elementów ocieplenia wieńca Multipor czy stropów Ytong. Prefabrykowane belki nadprożowe Ytong mają izolacyjność termiczną zbliżoną do izolacyjności termicznej bloczków ściennych.

W systemie budowlanym Ytong Silka Multipor gotowe elementy, takie jak stropy Ytong dostarczane są na budowę już w formie płyt zaprojektowanych i wyprodukowanych dokładnie pod dany projekt budynku. Umożliwiają wysunięcie płyty poza obrys budynku do 1,5 metra wysięgu, co pozwala na budowę balkonów bez jakichkolwiek niebezpieczeństw związanych z występowaniem mostków termicznych. Płyty Ytong mają bowiem zbliżoną izolacyjność termiczną do ścian z bloczków.

Zdrowy dom

Zdrowy materiał budowlany

System Ytong Silka Multipor oferuje tylko najzdrowsze i w pełni bezpieczne dla użytkowników materiały budowlane. Wszystkie elementy systemowe są niepalne, produkowane bezodpadowo z naturalnych surowców. Materiały Ytong, Silka i Multipor mają zarazem najniższą promieniotwórczość naturalną spośród wszystkich materiałów budowlanych dostępnych na rynku, a zawarte w nich wapno ma właściwości bakteriobójcze, co ogranicza rozwój grzybów pleśniowych. W efekcie przekłada się to na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców domów wybudowanych w systemie Ytong Silka Multipor.

Jeśli więc chcemy uniknąć niespodzianek podczas realizacji inwestycji budowlanej oraz zapewnić komfort cieplny przyszłym mieszkańcom domu, to powinniśmy korzystać z rozwiązań systemowych.