Budowa z elementów wielkowymiarowych Silka Tempo

Jak murować z Silki Tempo?

Murowanie z bloków Silka Tempo

Silka Tempo pozwala na wymurowanie każdej ściany prostokątnej, niezależnie od jej wymiarów oraz rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych. Ściany muruje się przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących konstrukcji murowych. Transport i układanie bloków ułatwiają specjalne miniżurawie.

Miniżuraw – umożliwia szybkie murowanie

Silka Tempo - miniżuraw

Obsługa miniżurawia jest prosta, dzięki czemu do transportu i murowania wystarczy jedna osoba. Drugi murarz odpowiedzialny jest za docinanie elementów do wymaganego wymiaru oraz ewentualną pomoc przy osadzaniu bloków. Udźwig miniżurawia wynosi do 400 kg przy wysięgu 5 m lub 500 kg przy wysięgu 4 m.

Szybkie murowanie za pomocą miniżurawia

Zarówno elementy Silka Tempo jak i Silka E posiadają otwory, które wykorzystuje się do przenoszenia bloków za pomocą miniżurawia. Specjalne chwytaki umożliwiają przenoszenie jednocześnie dwóch elementów Silka Tempo 24 lub nawet trzech bloków Silka E24S. Ogranicza to ilość pracy na budowie i ułatwia osadzanie elementów w murze.

W przypadku dociętych elementów, które nie posiadają otworów chwytowych wystarczy odpowiedni chwytak.

Spoinowanie

Silka Tempo - murowanie

Ściany z bloków Silka Tempo muruje się na zaprawie do cienkich spoin. Zaprawę nanosi się kielnią do cienkich spoin. Optymalna i zalecana grubość spoiny po ułożeniu to 3-4 mm.

Spoiny pionowe w elementach Silka Tempo mogą pozostać niewypełnione dzięki systemowi pióro-wpust. Należy je wypełniać jedynie w przypadku elementów dociętych, a także w połączeniach dwóch prostopadłych ścian.

Zużycie zaprawy wynosi ok. 2,0 kg/m2.

Narzędzia do murowania Silki Tempo

Narzędzia do budowy Silka Tempo

Do wykonania ścian z elementów Silka Tempo potrzebne są ogólnodostępne narzędzia murarskie:

  • miniżuraw do transportu i układania bloków,
  • uchwyty do elementów o różnych wymiarach,
  • kielnia do cienkich spoin,
  • paca do usuwania nadmiaru zaprawy,
  • schodki pomocne przy układania bloków w górnej części ścian.

Pierwsza warstwa – bloki zwykłe małe

Elementy drobnowymiarowe Silka

Pierwsza warstwa ścian jest kluczowa ze względu na późniejszą dokładność i wypoziomowanie ściany. Najlepsze do jej ułożenia są elementy drobnowymiarowe – pełne blokczki Silka E24S lub EQ10/24. Bloki te służą również do uzupełniania fragmentów muru.

Bloki pierwszej warstwy układa się na zaprawie murarskiej zwykłej (cementowej lub cementowo-wapiennnej). Spoiny pionowe wypełniamy zaprawą do cienkich spoin jedynie w tych miejscach, gdzie elementy nie łączą się systemem pióro-wpust.

Kolejne warstwy – wg planu montażowego

Zaprawa z ziarnem podporowym

Kolejne warstwy muru wykonuje się z elementów Silka Tempo układanych zgodnie z planem montażowym dostarczonym na budowę. Elementy muruje się na zaprawie do cienkich spoin z ziarnem podporowym, którą układa się kielnią do cienkich spoin. Zaprawą wypełnia się również spoiny pionowe pomiędzy blokami.

Minimalne przesunięcie spoin pionowych wynosi 20% wysokości elementu – 12 cm. Po ustawieniu bloku, koryguje się jego położenie poziomicą i młotkiem gumowym.

Elementy Silka Tempo pozwalają na wykonanie bez konieczności docięć ścian zaprojektowanych w module długości 125 mm. W przypadku długości, która nie jest wielokrotnością modułu 125 mm, wystarczy odpowiednio dociąć bloki Silka E24S. Docina się je do wymaganej długości i układa w kolumnie po 3, osiągając wysokość 60 cm – tyle, ile wynosi wysokość elementów Silka Tempo.

Łączenie ścian

Ściany z elementów Silka Tempo można łączyć zarówno poprzez klasyczne przewiązanie murarskie, jak i za pomocą łączników mechanicznych („na dotyk”). Przewiązanie murarskie wymaga wcześniejszego rozplanowania układu elementów z uwzględnieniem występowania ścian prostopadłych.

W przypadku połączenia „na dotyk” konieczne jest umieszczenie dwóch łączników LP30 w każdej spoinie poziomej łączącej dwa mury. Ułatwia to rozplanowanie murowania ścian oraz ogranicza prace związane z przycinaniem elementów murowych. 

Wsparcie techniczne

Na każdym etapie budowy możesz skorzystać z profesjonalnego doradztwa technicznego, pomocy w doborze detali oraz planowania układu elementów w murze, a także szkoleń na budowach dla wykonawców oraz możliwości wypożyczenia sprzętu ułatwiającego wznoszenie ścian.