Aktualności

Zdobądź unijne dofinansowanie na termomodernizację!

Do końca roku można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty poprawiające efektywność energetyczną w budynkach. Można otrzymać spore dofinansowanie lub wieloletnią pożyczkę na prace termomodernizacyjne. Program skierowany jest szczególnie do właścicieli obiektów zabytkowych.

Poprawa jakości powietrza - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Ruszył nabór do programu "Poprawa jakości powietrza". Dla właścicieli budynków planujących prace związane z termomodernizacją interesująca jest zwłaszcza część 2. tego programu - "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Poświęcony jest on projektom, które poprawią efektywność energetyczną budynków. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 w Polsce, a w efekcie poprawa jakości powietrza.

To jeden z największych programów w naszym kraju w najbliższym czasie. Kwota środków przeznaczona na pożyczki wynosi 200 milionów złotych, z kolei na dotacje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do rozdania 300 milionów złotych!

Projekt skierowany jest głównie do właścicieli obiektów zabytkowych i przeznaczenia publicznego. Dotyczy termomodernizacji:

  • obiektów zabytkowych,
  • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • muzeów,
  • szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
  • domów studenckich,
  • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Maksymalnie można otrzymać dotację w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo wysokości dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki mogą być zwiększone o 5% w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o kolejne 5% w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią.

Minimalny koszt całkowity projektu wynosi 100 tys. zł, ale bez uwzględnienia prac projektowych czy ekspertyz cieplno-wilgotnościowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 1.08. do 30.12.2016 roku.

Więcej o dofinansowaniu: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12016/

Skorzystaj i ocieplaj od wewnątrz płytami Multipor

Ocieplanie ściany od środka

Program "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" obejmuje głównie obiekty zabytkowe oraz publiczne. Idealnym rozwiązaniem na poprawę energetyczną w takich budynkach jest zastosowanie ocieplenia od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt Multipor. Po pierwsze jest to technologia będąca w zgodzie z wymagającymi przepisami o ochronie zabytków - płyty Multipor nie ingerują w historyczne fasady. Po drugie ocieplenie od wewnątrz świetnie sprawdza się w budynkach używanych czasowo, takich jak sala sportowa bądź kościół. Termomodernizacja od środka izoluje od „zimnej” ściany zewnętrznej, dzięki czemu można szybko nagrzać kubaturę pomieszczenia, bo energia cieplna nie jest pochłaniana przez masywne mury.

Skontaktuj się z nami! Tel. 801 122 227, inwestycje@xella.com