Aktualności

Ytong Energo i Ytong Energo+ Najcieplejsza ściana jednowarstwowa

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa

Najcieplejszym materiałem na ściany jednowarstwowe są bloczki Ytong Energo i Ytong Energo+, które spełniają najwyższe wymagania termiczne. Oba systemy są idealne do wznoszenia ciepłych, energooszczędnych domów przyszłości.

Korzyści z zastosowania systemu Ytong Energo oraz Ytong Energo+

System Ytong Energo i Energo+
  • oszczędność – materiał optymalny do wznoszenia ścian jednowarstwowych, co oznacza obniżenie kosztów na wielu etapach budowy (w tym mniejsza ilość roboczogodzin),
  • ograniczenie mostków termicznych – dzięki zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin Ytong-Silka i połączeniom na pióro i wpust oraz systemowym elementom uzupełniającym (np. nadproży czy płyt stropowych),
  • szybkość budowy – ściana bez ocieplenia i systemowe rozwiązania ponad dwukrotnie skracają czas budowy,
  • zdrowa i oddychająca ściana – materiał produkowany jedynie z naturalnych surowców: wapna, piasku i wody; w pełni paroprzepuszczalna przegroda ogranicza ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.

Gwarancją najcieplejszej ściany jest zastosowanie pełnego systemu Ytong Energo lub Ytong Energo+:

  • bloczki
  • zaprawa do cienkich spoin Ytong-Silka
  • nadproża, kształtki U, elementy ocieplenia wieńca, stropy Ytong

Rozwiązania Ytong Energo i Ytong Energo+ do wznoszenia ścian jednowarstwowych

Ytong Energo - ściana jenowarstwowa

Ciepło na lata

Bloczki Ytong Energo oraz Ytong Energo+ to najcieplejsze odmiany betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie 2 N/mm2. Ich wyjątkowe właściwości izolacyjności cieplnej zapewnia porowata struktura. Bloczki obu systemów pozwalają wznosić jednowarstwowe ściany zewnętrzne spełniające wysokie wymagania termiczne. Odmiany o grubości 48 cm odpowiadają nawet na najwyższe kryteria stawiane dziś budownictwu energooszczędnemu, a które będą obowiązujące dla wszystkich domów mieszkalnych od 2021 roku. To materiał już teraz wybiegający w przyszłość.

Szybka i prosta budowa

Murowanie w systemie Ytong Energo i Ytong Energo+ jest proste i mało pracochłonne. Bloczki muruje się na zaprawę do cienkich spoin Ytong-Silka, a spoiny pionowe zastępuje rozwiązanie pióro-wpust.

Oba systemy umożliwiają ponad dwukrotne skrócenie czasu murowania w porównaniu ze ścianą warstwową. Szybsza budowa to dużo niższe koszty inwestycji.

Dowiedz się więcej o bloczkach Ytong Energo+

Dowiedz się więcej o bloczkach Ytong Energo