Aktualności

Multipor w kamienicy – ocieplanie od wewnątrz łódzkich zabytków

Multipor Moniuszki, Multipor w kamienicy

Według Głównego Urzędu Statycznego ponad 2,5 mln rodzin w Polsce mieszka w kamienicach lub domach jednorodzinnych sprzed II Wojny Światowej. Zarówno władze miejskie, jak i prywatni właściciele starają się rozwiązać problem zabytkowych budynków, coraz bardziej niedostosowanych do obecnych standardów mieszkaniowych.

Energooszczędność i kamienice

Stan techniczny kilkudziesięciu-, a czasami nawet kilkusetletnich kamienic nierzadko pozostawia wiele do życzenia. Ściany w niektórych spośród tych domów grożą zawaleniem, narażając życie ich mieszkańców. W innych nie ma toalet lub ich liczba jest zdecydowanie mniejsza od liczby mieszkań.

Nawet te najlepiej zachowane obiekty nie były wznoszone z myślą o zachowaniu obecnie obowiązujących zasad energooszczędności. Zatem ich ogrzewanie pochłania olbrzymie ilości energii.

- W Łodzi znajduje się wiele cennych, niekiedy historycznie znaczących budynków. Zręczne wykorzystanie innowacyjnych technologii pozwoli na ich szybką termomodernizację i dostosowanie efektywności energetycznej zabytkowych kamienic do obecnych i przyszłych wymagań prawnych. Z ekonomicznego punktu widzenia, wykorzystywanie istniejących zasobów budowlanych, jest dużo korzystniejsze niż rozbiórka i budowa całkiem nowych obiektów – mówi arch. Paweł Tropisz z łódzkiej pracowni "2D-3D", Ekspert budowy Silka Ytong.

Program "Mia100 kamienic"

Łódzki program Mia100 kamienic i Multipor

Władze Łodzi wdrożyły w życie program „Mia100 kamienic”, który jest próbą rekultywacji okresu świetności łódzkiej architektury. Łódź była miastem, które najwięcej skorzystało na XIX wiecznym rozkwicie przemysłu. Powstanie kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego i późniejsze otwarcie linii kolejowej Fabryczno-Łódzkiej stworzyły podwaliny pod rozwijającą się aglomerację. Wraz z upadkiem ery przemysłowej w Łodzi zapanował swoisty marazm. Wspaniała łódzka architektura, której rozmach opłacali bogaci fabrykanci – Izrael Poznański, Karol Scheibler, czy Edward Herbst – rozlatuje się w pył.

- Ściany zabytkowych budynków zostały wzniesione z cegły, kamienia lub w technologii muru pruskiego. Ze względu na sztukaterię zewnętrzną zdobiącą ich fasady, historyczne obiekty wymagają podczas termomodernizacji zachowania szczególnej ostrożności i zastosowania najnowszych rozwiązań budowlanych. Tak, aby po przeprowadzonym remoncie mogły zachować swój atrakcyjny, pierwotny wygląd. – zauważa Paweł Tropisz. - Jak wynika z mojego doświadczenia materiałami, które pozwalają na ochronę fasady przed zniszczeniem i dodatkowo poprawiają efektywność energetyczną zabytkowych kamienic są płyty Multiporuzupełnia architekt. – Co ważne, z punktu widzenia projektanta i użytkownika, system Multipor chroni także zabytek przed zawilgoceniem, rozwojem glonów i wzrostem grzybów – puentuje Paweł Tropisz.

Dotychczas w ramach programu „Mia100 kamienic” zostało wyremontowanych lub jest w trakcie remontu 78 budynków. Niektóre spośród modernizowanych domów ocieplono od wewnątrz mineralnymi płytami Multipor. To rozwiązanie pozwoliło zachować fasadę w oryginalnym kształcie i dostosowało parametry energetyczne budynków do współczesnych wymagań.

Dzięki temu modernizacja łódzkich zabytków nie tylko cieszy oko, ale także pozwala na uzyskanie realnych oszczędności związanych z ogrzewaniem pomieszczeń. 

W przyszłym roku Urząd Miasta Łódź planuje w ramach projektu „Mia100 kamienic” remont kolejnych 31 zabytkowych obiektów mieszkalnych.