Aktualności

Jak budować dom w niskich temperaturach, czyli zimowe budownictwo

Budowa domu zimą jest możliwa. Dzieje się tak w związku z ciągłym rozwojem nowoczesnych technologii i systemów budowlanych. Obecnie murowanie ścian zewnętrznych z bloczków Ytong jest dopuszczalne, pod pewnymi warunkami, przy minusowych temperaturach.

W oczekiwaniu na wymarzony dom

Chociaż wznoszenie wymarzonego domu zimą nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń, to jednak można prowadzić prace wykonawcze w sezonie jesienno-zimowym pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych przez producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Ważne jest również rygorystyczne przestrzeganie zasad sztuki budowlanej i murarskiej.

Budowanie zimą spopularyzowało się w Polsce, a to z tej racji, że inwestorom zależy na czasie. Napięty grafik prac budowlanych wymusza na ekipach wykonawczych prowadzenie robót budowlanych bez względu na warunki atmosferyczne. Nie bez znaczenia jest też ogromny rozwój branży przemysłu budowlanego i wprowadzanie w życie nowych technologii ułatwiających budowę domu.

Jak murować zimą?

Murowanie w temperaturze poniżej +5 °C jest trudniejsze i obwarowane różnymi konsekwencjami. Dlatego decyzja o prowadzeniu prac murarskich w warunkach zimowych musi zostać podjęta przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Dużą rolę przy podejmowaniu decyzji o pracy zimą odgrywa nie tylko pogoda, ale również zastosowany materiał oraz kwalifikacje zespołu budowlanego.

Do murowania ścian podczas chłodnych miesięcy należy stosować zaprawę murarską do cienkich spoin Ytong Silka w wersji zimowej, czyli tzw. zaprawę zimową. Jest to specjalistycznie modyfikowana mieszanka, która umożliwia budowanie ścian w temperaturze do -6°C. Przy czym należy pamiętać, że bloczki pozostawione ponad dobę na mrozie poniżej -2°C wymagają ogrzania przed wmurowaniem.

Zaprawa zimowa to jednak nie wszystko, o czym należy pamiętać podczas prac wykonawczych w sezonie jesienno-zimowym. Składowane bloczki z betonu komórkowego Ytong należy zabezpieczyć, trzymając je w oryginalnych opakowaniach oraz w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze. Bloczki komórkowe nie powinny pokryć się szronem ani przemarznąć.

Zimą mogą nas podczas prac zaskoczyć uciążliwe opady deszczu lub śniegu. Świeżo wzniesiona ściana powinna zostać przykryta folią, co zabezpieczy ją przed zbyt szybkim wychłodzeniem. Dlatego też stanowisko robocze murarza powinno zostać osłonięte przed ewentualnymi opadami śniegu, deszczu, a nawet przed silnym wiatrem.

Ogólne warunki dla prac murarskich prowadzonych podczas zimy określa instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) o numerze 282: Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. Instrukcja ITB nr 282 umownie przyjmuje za okres robót zimowych czas od 15 października do 15 kwietnia. W okresie pomiędzy tymi datami obowiązują wytyczne powyższej instrukcji.

Jak przygotować do zastosowania zaprawę zimową?

Przygotowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin Ytong Silka zimowej jest łatwe. Należy użyć do tego wody zmieszanej ze spirytusem technicznym w proporcji 9:1. W praktyce będzie to wymieszanie 25 kg suchej mieszanki zaprawy do cienkich spoin Ytong Silka z 5,7 l wody i 0,6 l spirytusu technicznego.

Gotowa do zastosowania zaprawa będzie mieć konsystencję gęsto plastyczną. Układanie zaprawy powinno odbywać się na krótkich odcinkach murowanych ścian. Warto skrócić drogę z miejsca, gdzie zaprawa jest przygotowywana, do miejsca, gdzie jest ona aplikowana.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Tel. 801 122 227*

*koszt połączenia wg. taryfy operatora