Aktualności

Nowy prezes Xella Polska

Od 1 stycznia br. funkcję nowego CEO Xella Polska sp. z o.o. objął Robert Turski – doświadczony pracownik koncernu Xella, w tym wieloletni Prezes Xella Rosja. Zmiana w zarządzie Spółki ma związek m.in. z połączeniem regionów sprzedaży Polski i Rosji w obrębie Grupy Xella.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku nowym Prezesem Zarządu Xella Polska oraz całego regionu północno-wschodniej Europy, obejmującym Polskę, Rosję, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Estonię, został Robert Turski. Ten doświadczony pracownik Grupy Xella zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kruppika, który otworzył własną działalność doradczą.

Z tym samym dniem połączono regiony sprzedaży Polski i Rosji w obrębie Grupy Xella, a członkowie zarządu Xella Polska – Tomasz Wiśniewski, CTO i Marzena Zakrzewska, CFO – poszerzyli swoje obowiązki o region Rosji.

Robert Turski karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w firmie Haniel & Cie. GmbH, gdzie zajmował się finansami spółki i M&A. Od 2007 roku związany był ze spółką Xella Rosja, uczestniczył w uruchomieniu nowego zakładu Ytong w Możajsku, jak i budowie rosyjskiej spółki od podstaw, najpierw jako dyrektor administracyjno-finansowy, a od 2009 roku jako CEO. W 2011 roku objął równolegle funkcję Prezesa w firmie Fels Rosja. Robert Turski jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność – stosunki międzynarodowe). Ukończył również studia MBA w zakresie International Management na University of Applied Sciencies w Pforzheim w Niemczech oraz Nanyang Technological University w Singapurze.

Do obowiązków nowego prezesa Xella Polska należy rozwój Spółki w segmencie rynku klienta indywidualnego i projektów inwestycyjnych, jak i sieci DIY oraz dalsze sukcesywne rozwijanie sieci firm handlowych, firm wykonawczych i architektów, z którymi Xella współpracuje. Robert Turski odpowiada za zarządzanie firmą, rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost sprzedaży na rynku polskim, jak i w całej północno-wschodniej Europie. Z racji dużego doświadczenia w dziedzinie projektów innowacyjnych nowy prezes jest również odpowiedzialny za inicjowanie i wdrażanie cyfrowych rozwiązań w Grupie Xella, w tym programu Building Companion oraz technologii BIM.

Nowy CEO Xella Polska równolegle nadal piastuje stanowisko prezesa rosyjskiej spółki Xella-Aeroblock-Center.