Aktualności

Zmiany w zarządzie Xella Polska sp. z o.o.

Informujemy o połączeniu w obrębie Grupy Xella regionów Polski (NEE – Północno-Wschodnia Europa) z regionem Rosji w celu lepszej wymiany dobrych praktyk oraz uzyskania korzyści rynkowych z większej skali nowego dużego regionu. Nazwa nowego regionu pozostaje bez zmian – NEE. W związku z tym, z przyjemnością ogłaszamy związane z powyższą reorganizacją awanse w obrębie zarządu spółki Xella Polska, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.