Aktualności

Zbieramy cenne odpady

YTONG SILKA Interseroh Folia znika z budowy

Organizatorom ekologicznej akcji Folia znika z budowy, w dużej mierze udało się przekonać inwestorów, że działanie jednostki ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie globalnych problemów związanych z ochroną środowiska, dlatego wykazują oni większą aktywność oraz chętniej angażują się w proekologiczne inicjatywy. Misja polegająca na aktywizowaniu inwestorów w kierunku dbałości i poszanowania środowiska naturalnego okazała się być konsekwentnym i przemyślanym działaniem pro publico bono.

Jak Folia znika z budowy w 2011 roku

Prowadzona od trzydziestu miesięcy przez Xella Polska i Interseroh, Organizację Odzysku akcja na rzecz ochrony środowiska odnotowała w drugim kwartale bieżącego roku - tradycyjnie, jak w ubiegłych latach - znaczny wzrost ilości zgłoszonych budów w porównaniu z jego miesiącami zimowymi. Jak zwykle, największe zainteresowanie wykazali inwestorzy indywidualni - na wszystkie nowe zgłoszenia, aż 80% pochodziło od osób prywatnych. Największą aktywność wykazali inwestorzy z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, najmniejszą z województw: małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego.

Zwyczajowa aktywizacja akcji w drugim kwartale roku podyktowana jest oczywiście poprawą warunków pogodowych i związanym z nią ożywieniem w sektorze budowlanym – wzrost sprzedaży w sektorze materiałów budowlanych oraz duża ilość rozpoczętych inwestycji. W 2011, podobnie jak w roku ubiegłym, odzwierciedlenie w ilości zgłaszanych odbiorów foli znalazła także ustabilizowana sytuacja na rynkach budowlanym i surowców wtórnych – utrzymująca się dobra koniunktura i zadowalająca kondycja polskiej gospodarki.

- Odbierane ilości przekraczały w większości 3 m3, nie zdarzały się również problemy związane z zanieczyszczeniami typowymi dla placów budowy – brudna, zachlapana cementem folia. Wskazuje to na rosnącą świadomość uczestników akcji i cieszy ze względu na dalszą przydatność surowca w procesie przetworzenia - mówi Anna Grom–Parsons, dyrektor zarządzający, Interseroh, Organizacja Odzysku. - Ze względu na zbliżający się szczyt sezonu budowlanego spodziewamy się wzrostu liczby zgłoszeń nawet o 50%, przemawia za tym także rozpoznawalność akcji oraz pozytywne jej opiniowanie przez podmioty rynku budowlanego – sieci handlowe, deweloperów czy firmy wykonawcze – podsumowuje Anna Grom–Parsons.

W trosce o środowisko - fakty

Folia znika z budowy jest niewątpliwym sukcesem, ale nie o sukces organizujących ją firm tu chodzi, a o podjęte przez uczestników rynku budowlanego konkretne działania na rzecz ochrony środowiska.

Organizatorom udało się odzyskać śmieci, które po przetworzeniu stanowią cenny surowiec do produkcji granulatu, małych form plastikowych lub dobrej jakości paliwa alternatywnego. Warto wiedzieć, że jakość paliwa zależy od kaloryczności surowca, z którego ono powstaje – im wyższa, tym lepszą jakość paliwa można z niego uzyskać. Kaloryczność tworzyw sztucznych porównuje się z tą, którą ma olej czy gaz i wynosi 40-46 MJ/kg. To o wiele więcej niż ma makulatura - ok. 11 MJ/kg, zużyte drewno - ok. 18 MJ/kg lub opony - ok. 29 MJ/kg. Oznacza to, że z jednej tony przetworzonych odpadów foliowych może powstać jedna tona wysokiej jakości paliwa alternatywnego.

- W Polsce paliwa alternatywne wykorzystują głównie cementownie – mówi Anna Waszczuk, Analityk Rynku Xella Polska. - Według danych Polskiego Stowarzyszenia Cementowni w roku 2009 spalonych zostało ponad 750 tys. ton paliw z odpadów, co pozwoliło zastąpić 36% ciepła w piecach obrotowych. W 2010 roku średnia zastąpienia paliwa konwencjonalnego osiągnęła około 45%, co oznacza zużycie około 900 tys. ton odpadów tj. aż o 20 % więcej niż w poprzednim roku. – dodaje Anna Waszczuk.

Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych wpływa na oszczędności finansowe korzystających z niej firm – cena paliwa ze źródeł odnawialnych jest zdecydowanie niższa niż paliw konwencjonalnych. Poza tym firma korzystająca ze źródeł alternatywnych przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci, w wyniku czego mniej metali ciężkich trafia do gleby i wód gruntowych, zatruwając je. Potraktowanie odpadów jako wartościowego materiału do dalszego wykorzystania przyczynia się także do oszczędzania ograniczonych zasobów naturalnych m.in. ropy naftowej i gazu.

Informacje o zasadach prowadzenia akcji Folia znika z budowy można uzyskać pod numerami telefonów 22 742 10 26 lub 693 373 216 lub na stronach: http://www.ytong-silka.pl/pl/content/folia_znika_z_budowy_1640.php lub http://www.interseroh.com/.

 

Pełna treść komunikatu prasowego na media.xella.pl