Termomodernizacje za pomocą Multipor

Renowacja kamienicy
Ocieplanie stropu
Ocieplenie mieszkania od wewnątrz

Płyty Multipor przykleja się do podłoża za pomocą zaprawy systemowej Multipor. Przed montażem płyt wymaga się oczyszczenia podłoża z zanieczyszczeń. Zaprawę nanosi się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 8 mm. Płyty dociska się do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu i dosuwa płynnym ruchem na właściwą pozycję. W zależności od wymiarów ocieplanej powierzchni, płyty Multipor można łatwo i precyzyjnie dociąć do odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej lub mechanicznej.

Ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, ościeża otworów okiennych i drzwiowych powinny być odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego płytami Multipor o grub. 3 cm. Płyty te produkowane są o wymiarach 60 x 25 cm i są nieznacznie cięższe od pozostałych płyt.

Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności. Powierzchnię ocieplonej ściany pokrywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia się siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.

Po związaniu warstwy zaprawy Multipor można nakładać mineralny tynk cienkowarstwowy, który powinien być tynkiem silikatowym lub należeć do grupy tynków CS I lub CS II według PNEN 9981. Jako alternatywę można zastosować gładź gipsową lub wapienną. Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy Multipor oraz warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 10 mm.

Dodatkowo z płyt Multipor wykonywane są elementy Multipor EDW, które służą jako ocieplenie wieńca. Występują w grubościach 12 i 14 cm.

Multipor - podstawowe zasady wykonawstwa

  • Płyty Multipor montowane są równocześnie z częścią nośną muru lub mocowane do podłoża za pomocą zaprawy;
  • Płaszczyzna podłoża musi być oczyszczona, wyrównana;
  • Zaprawa nanoszona jest za pomocą pacy zębatej na całą powierzchnię bloczka;
  • Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić około 8 mm;
  • Zużycie zaprawy wynosi 2,5 ÷ 3,0 kg/m2;
  • Ze względu na ssanie wiatru w ścianach zewnętrznych wymagane jest użycie kołków mocujących.

Do montażu płyt Multipor zaleca się stosować narzędzia murarskie:

  • piła widiowa;
  • paca zębata do nakładania zaprawy (zęby o głębokości 10 mm);
  • paca do szlifowania.

Montaż płyt Multipor