Nadproża prefabrykowane YN

Nadproża YTONG - zero słabych punktów w ścianie

Nadproże YN
Nadproże nośne YTONG YN

Prefabrykowana, nośna belka nadprożowa YN o wysokości 25cm, wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego.
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175cm.

 

Nadproża służą do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych przenosząc obciążenia z nad otworów okiennych na filarki międzyokienne. W systemie YTONG można je wykonać bardzo szybko stosując belki YTONG YN lub YTONG YF.

 

YTONG YN to gotowe nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego – samodzielne elementy nośne przeznaczone do przekrywania otworów do szerokości 1,75 m. Montaż tych nadproży zajmuje dwóm pracownikom tylko kilkanaście minut.

 

Dlaczego warto stosować gotowe nadproża YTONG YN i YF:

  • zbudujesz ciepłą i jednorodną ścianę bez dodatkowego ocieplenia,
  • unikniesz mostków termicznych w miejscach szczególnie na to narażonych,
  • wygodnie i szybko wykonasz przekrycie otworów okiennych i drzwiowych,
  • zyskasz dodatkowe oszczędności poprzez niski nakład pracy,
  • wykorzystując cienką spoinę oszczędzasz materiał i skracasz czas sezonowania budynku,
  • wybierzesz idealnie dopasowane elementy z szerokiego asortymentu produktów,
  • przekryjesz otwory we wszystkich rodzajach ścian.

Montaż
Nadproża nośne YTONG produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. Montaż trwa kilkanaście minut a wykonać go mogą zaledwie dwie osoby. Belki umieszczamy symetrycznie nad otworami okiennymi lub drzwiowymi układając je na zaprawie YTONG. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie - napis YTONG nie może być 'do góry nogami'. Jeśli nie ma napisu, to układamy nadproże według przypiętej do boku nadproża kartki informacyjnej.

 

 

Informacje dodatkowe

Montaż nadproży - jak budować 

 

Tabela doboru nadproży - jak dobrać odpowiednie nadproże do ścianyUwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie. Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Gotowe belki nadprożowe YTONG

Nadproże YTONG

Konstrukcja nadproża

 

Budowanie z YTONGa

 

Katalogi i poradniki murowania

 

Kup w sklepie internetowym