Folia znika z budowy

Folia znika z budowy
Logo akcji "Folia znika z budowy"

Każdy klient, który zakupi bloki SILKA lub bloczki YTONG, może zgłosić pod numery telefonów 22 742 10 26 lub 693 373 216 albo przez wypełnienie formularza poniżej, chęć oddania zbędnych opakowań foliowych. Zgłaszający otrzymuje w przeciągu pięciu dni od daty zgłoszenia, możliwe w jego przypadku rozwiązanie. Może być to odbiór z placu budowy przez przedstawiciela wskazanej przez Interseroh firmy recyklingowej lub, w przypadku budów, których umiejscowienie nie daje możliwości odbioru folii, przez lokalnego odbiorcę wskazanie najbliższego punktu skupu.

 

Minimalna ilość folii opakowaniowej, która bezpłatnie znika z terenu budowy, to 1m3. Mieści się w nim folia z przynajmniej 50 palet. Akcja jest prowadzona na terenie całej Polski. Inwestor może zwrócić folię nie tylko z palet produktów SILKA i YTONG, ale również z materiałów innych producentów.

Należy pamiętać, że zebrana folia musi być czysta. Warto więc wziąć to pod uwagę już na etapie organizowania placu budowy. Dobrze jeśli znajdzie się na nim osobne miejsce przeznaczone na zbiórkę odpadów budowlanych do kontenera oraz miejsce na składowanie czystej folii do recyklingu. Segregacja odpadów już na placu budowy jest bardzo ważna, bo tylko czysta folia nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod numerami telefonów 22 742 10 26 lub 693 373 216 i na stronie www.interseroh.com.pl.

Partnerem naszej akcji "Folia znika z budowy" jest firma
Interseroh Organizacja Odzysku.


Folia ma zniknąć z budowy? Zgłoś to wypełniając poniższy formularz (dane zostaną przekazane firmie Interseroh).


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na postanowienia regulaminu akcji "Folia znika z budowy" (kliknij, aby wyświetlić regulamin).

odbiór jednorazowy
odbiór powtarzalny
Zapoznałem się regulaminem akcji Folia znika z budowy i go akceptuję.

 

Wysyłając do nas formularz z danymi, użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez firmę Xella Polska Sp. z o.o., 02 – 175 Warszawa, ul. Pilchowicka 9/11 (zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W celu udzielenia wyczerpujących informacji o produktach, ich właściwościach, zastosowaniu i możliwościach nabycia, dane osobowe będą przekazane ekspertowi budowy i dystrybutorom.
Zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz do ich zmiany.

Wysyłając do nas formularz z danymi, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres mailowy na podstawie ustawy
o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204 z 2002 r. z późn. zm.).

Folia znika z budowy

 

Zdrowa Budowa bez folii